Slovenská gastroenterologická spoločnosť
kolektívny člen Slovenskej lekárskej spoločnosti

Novinky

16. slovensko-český IBD deň v Nitre

Zverejnené: 8.3.2017

Milé kolegyne/ Milí kolegovia,

Pracovná skupina pre nešpecifické črevné zápaly SGS, Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS, Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie V. internej kliniky LF UK a UN Bratislava a Slovenská lekárska komora si Vás dovoľujú pozvať na 16. slovensko-český IBD deň v Nitre, ktorý sa bude konať dňa 7. apríla 2017 v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre

Téma kongresu:
„Pozícia biologík a stratégia biologickej liečby pri stredne ťažkej až ťažkej forme IBD“
Prihláška na pasívnu účasť:
do 20. 3. 2017 na webovej stránke: www.kongres-kami.sk/ibdnitra/ Mobil: +421 905 269 365

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, pasívna účasť: 6 kreditov

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Program kongresu a dôležité informácie nájdete na tejto linke.

XVIII. VRÁBLIKOV DEŇ ONKOLOGICKEJ GASTROENTEROLÓGIE

Zverejnené: 7.3.2017

Milé kolegyne/ Milí kolegovia,

SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, ONKOLOGIKÁ SEKCIA SGS a NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV si Vás dovoľujú pozvať na

XVIII. VRÁBLIKOV DEŇ ONKOLOGICKEJ GASTROENTEROLÓGIE

Téma:
NÁDORY ŽLČNÍKA A ŽlČOVÝCH CIEST,PRIAME PRENOSY ENDOSKOPICKÝCH VÝKONOV
Deň konania:
28. APRÍL 2017
Miesto konania:
NOÚ – Klenová 1, Bratislava– poslucháreň na IV. poschodí
Online registrácia:
do 20.4.2017- na emailovú adresu sekretariat@sgssls.sk, prosím, zaslať informácie: meno a priezvisko, titul, adresu pracoviska, ID komory a dátum narodenia. Následne bude možné registrovať sa už len na mieste podujatia.
Miesto a čas registrácie:
pri vstupe do posluchárne od 8.30 hod.
Počet registrovaných lekárov nie je obmedzený.
Počet registrovaných sestier je vzhľadom na kapacitu prednáškovej miestnosti obmedzený na 30 osôb.
Registračný poplatok:
neplatí sa
Kredity:
podujatie je zaradené do hodnotenia Slovenskej akreditačnej rady CME
Certifikát dostanú všetci registrovaní účastníci.
Obed:
účastníci podujatia si môžu zakúpiť na NOÚ Klenová.
Doprava:
konečná stanica MHD - trolejbus č. 209 a 211

Viac informácií: Prvá informácia »

XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres

Zverejnené: 26.7.2016

Výbor SGS a ČGS Vás srdečne pozýva na XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres, ktorý sa uskutoční 1-3.6.2017 v Bratislave.

Viac informácií nájdete na tejto linke »

Využite možnosť vzdelávania prostredníctvom e-learning-u pripravenom UEG