Slovenská gastroenterologická spoločnosť
kolektívny člen Slovenskej lekárskej spoločnosti

Novinky

Výzva členom Slovenskej Gastroenterologickej Spoločnosti

Zverejnené: 30.9.2016

Výbor Endoskopickej sekcie SGS si dovoľuje vyzvať členov SGS k aktívnej účasti na Live Endoscopy počas 35. Slovenského a českého gastroenterologického kongresu. Počas tohto kongresu bude jeden deň venovaný live endoskopiám. Pokiaľ máte záujem aktívne realizovať live endoskopický výkon, nahláste sa spolu s jasne uvedeným typom výkonu/výkonov na sekretariat@sgssls.sk.

Gastroenterologická publikácia roka 2016

Zverejnené: 30.9.2016

Tradične udeľuje výbor SGS cenu za najlepšiu gastroenterologickú publikáciu roka 2016. Na cenu možno nominovať full text publikácie originálnych prác a reviews (pri hlasovaní majú prednosť originálne práce), ktoré boli prijaté k publikácií v roku 2016. Uchádzačov o cenu prosíme zaslať žiadosť o zaradenie do hlasovania spolu s PDF publikovaného článku. Víťaz bude vybratý v hlasovaní na výbore SGS, ktoré sa bude konať 24.januára 2017. Deadline na zaslanie príspevkov je do 15.decembra 2016.

Gratulácia výhercom Ceny o najlepšiu kazuistiku počas XXX.Hildebrandových Bardejovských Gastroenterologických Dní

Zverejnené: 18.9.2016

Ďakujeme všetkým účastníkom mimoriadne úspešného a jubilejného ročníka Hildebrandových Bardejovských Gastroenterologických Dní. Je nám potešením oznámiť troch víťazov Ceny o najlepšiu kazuistiku:

1. cena: L. Gombošová (Košice): Amyloidóza tenkého čreva s rýchlym priebehom
2. cena: T. Melichar (Bratislava): Recidivujúce bolesti brucha u kuchára z Liptova
3. cena: J. Zápotocká (Košice): Cievny ileus a jeho následky

Výhercom srdečne blahoželáme,
Výbor SGS

Cestovné granty na UEG

Zverejnené: 13.9.2016

Ako už tradične každý rok poskytuje SGS cestovné granty vo výške 500 EUR pre slovenských gastroenterológov s aktívnou účasťou na UEG. Grant bude udelený prezentujúcemu autorovi originálnej práce. Žiadosť o udelenie grantu zasielajte spolu s 'Notification of acceptance' na sekretariat@sgssls.sk.
Podmienkou udelenia grantu je zaslanie abstraktu na Gastrofórum 2017. Deadline zaslania žiadosti je 1.10.2016.

XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres

Zverejnené: 26.7.2016

Výbor SGS a ČGS Vás srdečne pozýva na XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres, ktorý sa uskutoční 1-3.6.2017 v Bratislave.

Viac informácií nájdete na tejto linke »

Využite možnosť vzdelávania prostredníctvom e-learning-u pripravenom UEG