Kontrolná komisia SGS

Predsedníčka

MUDr. Janka Božíková MUDr. Janka Božíková
II. Int kl UN
Kollárova 2
036 59 Martin
e-mail: bozikovaj@gmail.com

MUDr. Barbora Kadlečková Zacharová MUDr. Barbora Kadlečková
Gastroenterologické centrum Assiduo
Cintorínska 3/B
811 08 Bratislava
e-mail: kadleckova@assiduo.sk

MUDr. Michal Honko MUDr. Michal Honko
Endoskopické pracovisko ÚVN
gen Veseľa
034 26 Ružomberok
E-mail: misohonko@gmail.com

Najbližšie podujatia

UEG week
19.10.2019 - 24.10.2019
XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020