Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Prezident SGS

Martin Huorka MUDr. Martin Huorka, CSc.
V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie Ružinovská 6
82606 Bratislava
E-mail: huorka@stonline.sk

Vedecký sekretár

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie Ružinovská 6
82606 Bratislava
E-mail: tibor.hlavaty2@gmail.com

1. viceprezident

Rudolf Hyrdel prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine
Kollárova 2
036 59 Martin
E-mail: hyrdel@jfmed.uniba.sk

2. viceprezident

MUDr. Eduard Veselíny, PhD. MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
I. Interná kl UNLP
Tr SNP 1
040 66 Košice
E-mail: veseliny@yahoo.com

Hospodár

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie Ružinovská 6
82606 Bratislava
E-mail: koller.tomas@gmail.com

Členovia výboru SGS

Zuzana Zelinková doc. MUDr Zuzana Zelinková, PhD.
Nemocnica sv. Michala, a.s.
Satinského 1
811 08 Bratislava
E-mail: zuzana.zelinkova@nsmas.sk
Iveta Čierna MUDr. Iveta Čierna, PhD.
hlavný odborník pre detskú gastroenterologiu
Int kl DFNsP
Limbová 1
833 40 Bratislava
E-mail: iicierna@gmail.com
Jozef Záň MUDr. Jozef Záň, PhD.
Endoskopické pracovisko ÚVN
gen Veseľa
034 26 Ružomberok
E-mail: zan.endo@gmail.com
Boris Pekárek MUDr. Boris Pekárek, PhD
Endoskopické pracovisko NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava
E-mail: boris.pekarek@nou.sk
Branislav Kunčák MUDr. Branislav Kunčák
Kl vnútorného lekárstva FNsP
Slovenská 11
940 34 Nové Zámky
E-mail: branislav.ku@gmail.com
MUDr. Peter Bánovčin, PhD. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine
Kollárova 2
036 59 Martin
E-mail: pbanovcin@gmail.com
Mária Zakuciová MUDr. Mária Zakuciová
I. Interná kl UNLP
Tr SNP 1
040 66 Košice
E-mail: marikazakuciova@centrum.sk
Ladislav Kužela doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MHA
hlavný odborník MZSR pre odbor gastroenterológia
DFNsP
Limbová 1
833 40 Bratislava
E-mail: ladislav.kuzela@dfnsp.sk

Najbližšie podujatia

UEG week
19.10.2019 - 24.10.2019
XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020