Skríning kolorektálneho karcinómu

Predseda:

prim. MUDr.Rudolf Hrčka, CSc
UN Bratislava , Gastroenterologická klinika SZU
Antolská 11 , 851 07 Bratislava
e-mail: hrcka@pe.unb.sk
web: www.krca.sk

Najbližšie podujatia

UEG week
19.10.2019 - 24.10.2019
XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020