Onkologická sekcia

Predseda

MUDr. Boris Pekárek, PhD
Endoskopické pracovisko NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava
e-mail: boris.pekarek@nou.sk

Zasadnutie volebnej komisie Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Termín zasadnutia: 13.4.2018
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti PDF verzia dokumentu

Výsledky volieb do "Onkologickej sekcie SGS"

Predseda Onkologickej sekcie SGS:

  • MUDr. Boris Pekárek, PhD.

Členovia výboru Onkologickej sekcie SGS:

  • doc. MUDr. Makovník Peter, CSc.
  • MUDr. Juraj Májek, PhD.
  • MUDr. Boris Pekárek, PhD.
  • MUDr. Žitňan Ľuboš
  • MUDr. Štrpka Tomáš

Členovia dozornej rady Onkologickej sekcie SGS:

  • MUDr. Jarolím Šutka
  • MUDr. Peter Slezák
  • MUDr. Andrej Orságh

SPRÁVA O ČINNOSTI ONKOLOGICKEJ SEKCIE SGS 2010-2014 PDF verzia dokumentu

Zápisnica zo zasadnutia výboru Onkologickej sekcie SGS 22.1.2015 PDF verzia dokumentu

Najbližšie podujatia

UEG week
19.10.2019 - 24.10.2019
XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020