Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Pocty SGS schvalované v období od vzniku spoločnosti

Zlatá medaila

Bátovský Marián13.1.2012
Frič Přemysl (ČR)31.12.1989
Hrčka Rudolf20.1.2011
Huorka Martin23.1.2017
Hyrdel Rudolf25.8.2011
Kabátová Jarmila23.1.2017
Kaščák Marián20.1.2011
Katančík Igor9.9.2014
Majorová Emeše24.1.2014
Paškan Ján27.01.2000
Pekárková Božena24.1.2018
Šafár Štefan20.01.2004
Zakuciová Mária24.1.2018

Strieborná medaila

Bátovský Marián21.01.2003
Beňo Igor17.09.1997
Bunganič Ivan17.1.2013
Hrčka Rudolf2005
Huorka Martin13.1.2012
Hyrdel Rudolf2001
Kabátová Jarmila13.1.2012
Kaščák Marián20.06.2003
Mlkvý Peter20.1.2011
Pekárková Božena24.1.2014
Šafár Štefan08.09.1998
Zakuciová Mária13.1.2012

Bronzová medaila

Božíková Janka17.1.2013
Brix Marko2005
Čierna Iveta19.1.2016
Hlišťáková Stella4.6.2013
Hlista Milan24.1.2014
Horáková Marta17.1.2013
Hrčka Rudolf02.03.2000
Huorka Martin2006
Jančula Ľudovít28.01.2005
Jurgoš Ľubomír19.5.2009
Kabátová Jarmila2006
Majorová Emese2004
Májek Juraj24.1.2014
Mlkvý Peter28.01.2005
Pekárková Božena20.06.2003
Szépeová Renáta17.1.2013
Valach Branislav28.01.2005
Valachová Iveta13.1.2012
Zakuciová Mária20.09.2002

Čestné členstvo odbornej spoločnosti

Beňo Igor20.09.2002
Brixová Eva20.06.1984
Brixová Eva25.06.1998
Bulajič Mirko (Juhoslávia)11.10.1996
Bureš Jan (ČR)23.01.2007
Crespi Massimo (Taliansko)11.10.1996
Classen Meinhard (Nemecko)14.05.1995
Černoch Jiří (ČR)10.09.2001
Di Sario Anthony James (USA)2005
Ďuriš Ivan21.01.2003
Ferenci Peter21.01.2003
Frič Přemysl (ČR)11.10.1996
Gangl Alfred (Rakúsko)10.09.2001
Gočár Egon24.05.1999
Goliáš Andrej08.09.1998
Greiner Lucas (Nemecko)2005
Hildebrand Tomáš20.09.2002
Holomáň Jozef19.5.2009
Kaščák Marián20.09.2002
Kment Milan (ČR)14.05.1995
Kotrlík Jan (ČR)14.05.1995
Lonovics J. (Maďarsko)17.01.2002
Malfertheiner Peter (Nemecko)2006
Martínek Jan (ČR)26.5.2017
Miro Jose Armengol (Španielsko)11.10.1996
Oltman Marián4.6.2013
Papp Janos (Maďarsko)13.01.2000
Pechan Juraj17.1.2013
Rácz István (Maďarsko)13.01.2000
Safár Štefan20.09.2002
Simko Vlado (USA)19.01.2010
Szalay Ferenc (Maďarsko)21.01.2003
Špičák Julius (ČR)10.09.2001
Vavrečka Anton08.09.1998
Zaviačič Milan2005
Žilavý Štefan13.01.2000

Čestné členstvo SLS

Brix Miloš24.05.1994
Butruk C. (Poľsko)13.09.1993
Dítě Petr (ČR)13.09.1993
Gabrylewicz A. (Poľsko)13.09.1993
Knoflach P. (Rakúsko)13.09.1993
Loginov A.S. (Rusko)31.05.1982
Lukáš Milan (ČR)24.1.2018
Mařatka Zdeněk (ČR)31.12.1989
Mařatka Z. (ČR)13.09.1993
Papp Julius (Maďarsko)13.09.1993
Simon Lászlo (Maďarsko)13.09.1993
Ugolev A.M.(Rusko)31.05.1982
Wada Takeo (Japonsko)31.12.1989
Zehner J. (Rakúsko)13.09.1993
Medaila 150. Výročie SLSMařatka Zdeněk (ČR)31.12.1989 Čestná medaila pzídia ČLSLoginov A.S. (Rusko)31.05.1982