Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Slovak Crohn klub

Viola Števurková
Viola Števurková
prezidentka
Slovak Crohn Club
Jurigovo nám. 1,
841 04 Bratislava

www: www.crohnclub.sk
E-mail: predsednictvo@crohnclub.sk

IČO: 308 44 908
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Nivy,
číslo účtu: 158638-012 / 0200

{{article.title}}

{{article.title}} xxxx Zverejnené: