Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Domáce podujatia

XXIII. Gastrofórum
Organizátor: Organizátor: SGS

Viac informácií na stránkach: http://www.gastroforum.sk
Online registrácia »
Program podujatia »
Štrbské Pleso, Hotel Patria 24.-26.1.2018 Prezident kongresu:
Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
ljurgos@gmail.com
Vedecký sekretár kongresu:
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
zuzana.zelinkova@nsmas.sk
XIX. Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie
Organizátor: Organizátor: SGS

Téma podujatia: Nádory pažeráka
Národný onkologický ústav
Klenova 1, 833 10 Bratislava
poslucháreň na IV. poschodí
13.4.2018 Kontakt:
sekretariat@sgssls.sk
40. české a slovenské endoskopické dny a 19. endoskopický den IKEM
Organizátor:  Organizátor: CGS Organizátor: SGS

Viac informácií nájdete na tejto linke ».
Konferenční centrum City, Praha 17.-18.5.2018 Prezident kongresu:
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF
Sekretariát kongresu:
Guarant International spol. s.r.o.
Kontakt: csed2018@guarant.cz, www.gastroenterologia2017.sk, www.csed2018.cz
XXXII. Hildebrandove Bardejovské gastroenterologické dni
Organizátor: Organizátor: SGS

Téma podujatia: ochorenia pankreasu
Bardejovské kúpele, hotel Alexander 7.-8.9.2018 Prezident kongresu:
MUDr. Mária Zakuciová
Kontakt: marikazakuciova@centrum.sk