Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Domáce podujatia

XXI. Gastrofórum
Organizátor: Organizátor: SGS

Viac informácií na stránkach: http://www.gastroforum.sk
Online registrácia »
Program podujatia »
Štrbské Pleso, Hotel Patria 25.-27.1.2017 Prezident kongresu:
Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
ljurgos@gmail.com
Vedecký sekretár kongresu:
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
zelinkova@assiduo.sk
16. slovensko-český IBD deň v Nitre

Téma podujatia: Pozícia biologík a stratégia biologickej liečby pri stredne ťažkej až ťažkej forme IBD
Viac informácií »
Štúdio Divadla Andreja Bagara v Nitre 7.apríl 2017 Kontakt:
www.kongres-kami.sk/ibdnitra/
Mobil: +421 905 269 365
XVIII. Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie
Organizátor: Organizátor: SGS

Téma podujatia: Nádory žlčníka a žlčových ciest, onkologická endoskopia
Program podujatia »
Národný onkologický ústav
Klenova 1, 833 10 Bratislava
poslucháreň na IV. poschodí
28.4.2017 Kontakt:
sekretariat@sgssls.sk
XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres
Organizátor:  Organizátor: CGS Organizátor: SGS

Viac informácií nájdete na tejto linke ».
Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava 1-3.6.2017 Prezident kongresu:
Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
ljurgos@gmail.com
Vedecký sekretár kongresu:
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
zelinkova@assiduo.sk
Kontakt: sekretariat@sgssls.sk, www.gastroenterologia2017.sk, www.progress.eu.sk
XXXI. Hildebrandove Bardejovské gastroenterologické dni
Organizátor: Organizátor: SGS

Téma podujatia: zaujímavé kazuistiky, žlčník a žlčové cesty, pankreas, pečeň
Program »
Bardejovské Kúpele 8.-9.9.2017 Kontakt:
MUDr. Mária Zakuciová
I.Interná klinika LF UPJŠ a UN LP
Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice
Tel.:+421 55 640 35 10
E-mail: marikazakuciova@centrum.sk
Celoslovenské stretnutie detských gastroenterológov
Organizátor: Organizátor: SGS

Prvá informácia »
Hotel pod zámkom, Bojnice 22.-23.9.2017