Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Prac.skupina pre manažment Helicobacter pylori

Predseda:

MUDr. Ivan Bunganič
Gastro I. s.r.o.
MUČO, Puškinová 18, 08001 Prešov
e-mail: bunganic@gmail.com

Pracovná skupina pre Helicobacter pylori PDF verzia dokumentu

H. pylori: diagnostika a liečba PDF verzia dokumentu

The Maastricht 3 - kompletné znenie PDF verzia dokumentu