Slovenská gastroenterologická spoločnosť
kolektívny člen Slovenskej lekárskej spoločnosti