Ceny za najlepšie publikácie

Najlepšie odborné publikácie v oblasti gastroenterológie v roku 2018

SGS vyhlásila súťaž o tri najlepšie odborné publikácie v oblasti gastroenterológie v roku 2018.

Výbor SGS rozhodol o udelení ocenenia pre nasledovné tri práce:

1. Miesto
Duricek M, Banovcin P, Halickova T, et al. Acidic Pharyngeal Reflux Does Not Correlate with Symptoms and Laryngeal Injury Attributed to Laryngopharyngeal Reflux. Dig Dis Sci. 2019;64(5):1270-80. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30430298 IF (2018): 2,937
2. Miesto
Vrablicova Z, Soltys K, Krajcovicova A, et al. Influence of vitamin D on the expression of mRNA of cytokines in the mucosa of inflammatory bowel disease patients. Bratisl Lek Listy. 2018;119(7):408-15. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30160128 IF (2018): 0,859
3. Miesto:
Krajcovicova A, Batovsky M, Gregus M, et al. Dosing interval and diagnosis predict infliximab levels in patients with inflammatory bowel disease on maintenance treatment. Acta gastro-enterologica Belgica. 2018;81(4):465-70. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30645913 IF (2018): 0.541

Víťazná publikácia roka 2017

Koller T., Galambosova M., Filakovska S., Kubincova M., Hlavaty T., Toth J., Krajcovicova A., Payer J.
Drug-induced liver injury in inflammatory bowel disease: 1-year prospective observational study. World J Gastroenterol. 2017 Jun 14; 23(22): 4102–4111.

Abstrakt článku si môžete prečítať tu.

Víťazná publikácia roka 2016

Sucha V, Kadleckova B, Repakova B, Krajciova L, Jurgos L, Kinova S, Zelinkova Z.
Thiopurine undertreatment among inflammatory bowel disease patients referred for anti-TNF therapy. Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 335–339.

Abstrakt článku si môžete prečítať tu.

Víťazná publikácia roka 2015

Hlavaty T, Krajcovicova A and Payer J.
Vitamin D therapy in inflammatory bowel diseases who, in what form, and how much? Journal of Crohn's and Colitis, 2015, 9(2).

Abstrakt článku si môžete prečítať tu.

Víťazná publikácia roka 2014

Koller T, Kollerova J, Huorka M, Meciarova I, Payer J.
Noninvasive scoring algorithm to identify significant liver fibrosis among treatment-naive chronic hepatitis C patients. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 Oct;26(10):1108-15

Abstrakt článku si môžete prečítať tu.

Najbližšie podujatia

XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020