Výzva ambulantných gastroenterológov

Sekcia ambulantnej gastroenterológie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti oslovila dnes listom Hlavného hygienika SR so žiadosťou o stanovisko k prevádzke endoskopických pracovísk počas súčasnej krízy, požiadala o zaradenie gastroenterologických pracovísk medzi vysokorizikové pracoviská ,ako aj o zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov s vysokým stupňom ochrany ako sú respirátory a priesvitné ochranné štíty tváre aj pre gastroenterologické pracoviská. Zároveň sme Hlavného hygienika oboznámili so stanoviskom Endoskopickej sekcie SGS. List je uvedený v prílohe.

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »