Výzva Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti pre vládu SR na prijatie naliehavých opatrení pre gastroenterologické ambulancie ohľadne COVID-19

V súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej dopadov na gastroenterologické ambulancie Slovenská gastroenterologická spoločnosť oslovila dotknutých stakeholderov Výzvou vláde SR na prijatie naliehavých opatrení pre gastroenterologické ambulancie a súčasne zverejňuje jej obsah aj prostredníctvom médií.

Výzva SGS COVID-19 28.3.2020

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

II. MARTINSKÝ ENDOSKOP
22.10.2020 - 24.10.2020
GASTRO 2020 Prague
03.12.2020 - 06.12.2020