Na podnet SGS vytvorilo MZSR nový kód

Na podnet SGS vytvorilo MZSR nový kód 68aPríprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19

Výkon, bol s platnosťou od 23.4.2020 zaradený do číselníka výkonov NCZI.

SGS sa obrátila listom na všetky zdravotné poisťovne so žiadosťou o urýchlené doplnenie výkonu medzi vykazované výkony a navrhuje bodovú dotáciu výkonu 4000 bodov (pre 2 osoby - zdravotníckych pracovníkov, vykonávajúce endoskopický výkon)

Popis zdravotného výkonu:

Pred vykonaním endoskopického vyšetrenia počas pandémie COVID-19 sa používajú osobné ochranné prostriedky:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare
 • jednorázovú chirurgickú čiapku,
 • jednorázový ochranný plášť,
 • jednorázovú nepremokavú plastovú zásteru
 • jednorázové rukavice
 • v prípade potreby aj jednorázovú lekársku ochrannú uniformu biohazard
 • jednorázové návleky topánok
 • vrátane dezinfekcie ochranných pomôcok a dezinfekcie priestorov po zdravotnom výkone.

Osobné ochranné pomôcky sa používajú v súlade s aktualizovaným usmernením pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov(OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným.

Vykonávanie zdravotného výkonu:

 • lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore v rámci ktorého sa endoskopické výkony vykonávajú alebo v súlade s príslušnou certifikovanou pracovnou činnosťou
 • pri vykonaní zdravotných výkonov u viacerých pacientov sa pred každým vyšetrením vyžaduje samostatná príprava a dezinfekcia.
Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Biologická liečba IBD 2021
24.09.2021 - 25.09.2021
UEG Week Virtual 2021
03.10.2021 - 06.10.2021
Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022