Na podnet SGS vytvorilo MZSR nový kód

Na podnet SGS vytvorilo MZSR nový kód 68aPríprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19

Výkon, bol s platnosťou od 23.4.2020 zaradený do číselníka výkonov NCZI.

SGS sa obrátila listom na všetky zdravotné poisťovne so žiadosťou o urýchlené doplnenie výkonu medzi vykazované výkony a navrhuje bodovú dotáciu výkonu 4000 bodov (pre 2 osoby - zdravotníckych pracovníkov, vykonávajúce endoskopický výkon)

Popis zdravotného výkonu:

Pred vykonaním endoskopického vyšetrenia počas pandémie COVID-19 sa používajú osobné ochranné prostriedky:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare
 • jednorázovú chirurgickú čiapku,
 • jednorázový ochranný plášť,
 • jednorázovú nepremokavú plastovú zásteru
 • jednorázové rukavice
 • v prípade potreby aj jednorázovú lekársku ochrannú uniformu biohazard
 • jednorázové návleky topánok
 • vrátane dezinfekcie ochranných pomôcok a dezinfekcie priestorov po zdravotnom výkone.

Osobné ochranné pomôcky sa používajú v súlade s aktualizovaným usmernením pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov(OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným.

Vykonávanie zdravotného výkonu:

 • lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore v rámci ktorého sa endoskopické výkony vykonávajú alebo v súlade s príslušnou certifikovanou pracovnou činnosťou
 • pri vykonaní zdravotných výkonov u viacerých pacientov sa pred každým vyšetrením vyžaduje samostatná príprava a dezinfekcia.
Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023