Gastroenterológovia sa na preplácaní pomôcok dohodli s prvou poisťovňou

Zdravotná poisťovňa Union bude s účinnosťou od 1. mája 2020 preplácať ochranné pomôcky potrebné na výkon endoskopických vyšetrení v súvislosti s aktuálnymi opatreniami v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 v gastroenterologických ambulanciách. Ide o prvú zdravotnú poisťovňu na Slovensku, ktorá vyšla v ústrety tejto požiadavke gastroenterológov.

V marci 2020 apelovala Slovenská gastroenterologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SGS SLS) k začatiu rokovaní, ktorých účelom malo byť nájdenie konsenzu v akútnych otázkach týkajúcich sa pandémie spôsobenej COVID-19.

Vládu Slovenskej republiky žiadala SGS SLS o zavedenie a zaradenie nového výkonu „Endoskopické vyšetrenie s použitím OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov)“ do Katalógu zdravotných výkonov. Promptná reakcia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré zriadilo nový kód pre endoskopické vyšetrenia v čase pandémie, umožnila SGS SLS rokovať so zdravotnými poisťovňami.

SGS SLS oslovila všetky tri zdravotné poisťovne V SR, Union je zatiaľ prvou z nich, ktorá prisľúbila úhradu ochranných zdravotníckych pomôcok. Rokovania smerujúce k úhrade prebiehajú i so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

„Sme veľmi radi, že rokovanie so zdravotnou poisťovňou Union bolo úspešné a prvá poisťovňa tak súhlasila s preplácaním ochranných prostriedkov pre gastroenterológov v súvislosti s výkonom endoskopických vyšetrení počas šírenia COVID-19. Máme za sebou tiež nádejné rokovanie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou s prísľubom skorej úhrady ochranných prostriedkov,“ uviedol prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., vedecký sekretár SGS SLS a gastroenterológ.

Stiahnuť Tlačovú správu

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023