Gastroenterológovia sa na preplácaní pomôcok dohodli s prvou poisťovňou

Zdravotná poisťovňa Union bude s účinnosťou od 1. mája 2020 preplácať ochranné pomôcky potrebné na výkon endoskopických vyšetrení v súvislosti s aktuálnymi opatreniami v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 v gastroenterologických ambulanciách. Ide o prvú zdravotnú poisťovňu na Slovensku, ktorá vyšla v ústrety tejto požiadavke gastroenterológov.

V marci 2020 apelovala Slovenská gastroenterologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SGS SLS) k začatiu rokovaní, ktorých účelom malo byť nájdenie konsenzu v akútnych otázkach týkajúcich sa pandémie spôsobenej COVID-19.

Vládu Slovenskej republiky žiadala SGS SLS o zavedenie a zaradenie nového výkonu „Endoskopické vyšetrenie s použitím OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov)“ do Katalógu zdravotných výkonov. Promptná reakcia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré zriadilo nový kód pre endoskopické vyšetrenia v čase pandémie, umožnila SGS SLS rokovať so zdravotnými poisťovňami.

SGS SLS oslovila všetky tri zdravotné poisťovne V SR, Union je zatiaľ prvou z nich, ktorá prisľúbila úhradu ochranných zdravotníckych pomôcok. Rokovania smerujúce k úhrade prebiehajú i so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

„Sme veľmi radi, že rokovanie so zdravotnou poisťovňou Union bolo úspešné a prvá poisťovňa tak súhlasila s preplácaním ochranných prostriedkov pre gastroenterológov v súvislosti s výkonom endoskopických vyšetrení počas šírenia COVID-19. Máme za sebou tiež nádejné rokovanie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou s prísľubom skorej úhrady ochranných prostriedkov,“ uviedol prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., vedecký sekretár SGS SLS a gastroenterológ.

Stiahnuť Tlačovú správu

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

XXVI. Gastrofórum
07.04.2021 - 10.04.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021