Doc.MUDr.Jan Kotrlík CSc. - Česť jeho pamiatke

To, čo našu bytosť v podstate otriasa je smrť. Obzvlášť, ak sa jedná o osobu, ktorú sme takmer dôverne poznali a strávili s ňou krásne chvíle. V tomto čase nás totiž navždy opustil blízky človek, priateľ Slovenska, vynikajúci odborník Doc. MUDr. Jan Kotrlík CSc. Jeho účasť na najvýznamnejších gastroenterologických podujatiach na Slovensku bola vždy prínosná a užitočným oživením.

Osobne som sa s ním zoznámil v 80 tych rokoch minulého storočia počas môjho študijného pobytu na internom oddelení- gastroenterologickom, vtedy pod vedením prof Friča na „Karláku“. Jeho priateľské správanie, rady mi boli dôležitou inšpiráciou do ďaľších rokov môjho profesného života.

Martin Huorka

Doc. MUDr. Jan Kotrlík CSc.

Narodil sa v Prahe 3.2.1929 v rodine s viacgeneračnou tradíciou v odbore medicína.. Promoval na fakulte všeobecného lekárstva v roku 1953. Po úvodných klinických skúsenostiach a absolvovaní dvoch atestačných skúškach z vnútorného lekárstva sa dostal v roku 1966 na gastroenterologicky orientované pracovisko- interné oddelenie fakultnej polikliniky pri VFN pod vedením prof Herforta, neskôr prof Friča. Jednalo sa o priekopnícke pracovisko so zavedením fibrogastroskopie, kolonoskopie a ERCP. Od roku 1987 do roku 1999 bol vedúcim gastroenterologického oddelenia IV. Internej kliniky až do odchodu do dôchodku. Vzhľadom na jeho tvorivú a aktívnu povahu, prácu gastroenterológa vykonával aj v období dôchodkového veku.

Docent Kotrlík bol pilným a zanieteným učiteľom a publicistom. PubMed eviduje vysoko reprezentatívny počet publikácii vrátane impaktovaných. Prvá pochádza z roku 1952 a titulky početných publikácii kopírujú najmä rozvoj a uvedenie endoskopických metód vo vtedajšom Československu. . Jeho prioritou je stanovenie názvu "bulbitida" pro zápalové zmeny bulbu duodena. Preukázal, že bulbitída je súčasť peptickej choroby (jednalo sa o jeho habilitačnú prácu)

V roku 1990 sa stal vedeckým sekretárom výboru Českej gastroenterologickej spoločnosti, v rokoch 1994-1998 bol jej predsedom a členom výboru a revíznej komisie bol i v ďaľších obdobiach.

V rokoch 1996–2000 bol členom výboru Europskej endoskopickej spoločnosti (ESGE), v roku 2004 bol spoluprezident Európského gastroenterologického kongresu (UEGW) konaného v Prahe. Bol čestným členom Československej, Slovenskej, Maďarskej a Stredonemeckej gastroenterologickej spoločnosti, bol členom redakčných rád Endoscopy, Gastrointestinal Endoscopy a Gastroenterologie (Polskej).

Z menej známych aktivít doc Kotrlíka vyčnieva práca lekára reprezentačných družstiev Československa v basketbale.

Česť jeho pamiatke

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023