Dohoda so zdravotnou poisťovňou Union a.s. predĺžená do konca septembra

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta proaktívnu spoluprácu so zdravotnou poisťovňou Union a.s., ktorá sa rozhodla predĺžiť platnosť dohody o porozumení v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19.

Memorandum o porozumení medzi SGS SLS a Union zdravotnou poisťovňou a.s., ustanovilo prísľub osobitnej úhrady za príplatkový výkon 68a pre všetkých pacientov, ktorým bol poskytnutý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Z dodatku Memoranda schváleného 19. júna 2020 vyplýva, že trvanie tejto dohody bude predĺžené do 30. septembra 2020.

Dodatok č.1 k Memorandu o porozumení

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023