Dohoda so zdravotnou poisťovňou Union a.s. predĺžená do konca septembra

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta proaktívnu spoluprácu so zdravotnou poisťovňou Union a.s., ktorá sa rozhodla predĺžiť platnosť dohody o porozumení v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19.

Memorandum o porozumení medzi SGS SLS a Union zdravotnou poisťovňou a.s., ustanovilo prísľub osobitnej úhrady za príplatkový výkon 68a pre všetkých pacientov, ktorým bol poskytnutý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Z dodatku Memoranda schváleného 19. júna 2020 vyplýva, že trvanie tejto dohody bude predĺžené do 30. septembra 2020.

Dodatok č.1 k Memorandu o porozumení

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Biologická liečba IBD 2021
24.09.2021 - 25.09.2021
UEG Week Virtual 2021
03.10.2021 - 06.10.2021
Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022