Dohoda so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou predĺžená do konca septembra

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta predĺženie trvania prísľubu o osobitnej úhrade príplatkového výkonu 68a od 1. 5. do 30. 9. 2020 aj v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Dohoda o osobitnej úhrade príplatkového výkonu 68a platí v znení stanovenom vo verejnom prísľube uverejnenom na stránke poisťovne

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

XXVI. Gastrofórum
07.04.2021 - 10.04.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021