Dohoda so zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s., predĺžená do konca septembra

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa dohodla aj s treťou zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s. Poisťovňa sa rozhodla pokračovať v úhrade výkonu 68a za rovnakých podmienok ako doposiaľ (v odôvodnených prípadoch u pacientov, ktorých vyšetrenie nie je možné odložiť) do 30. septembra 2020.

Zdravotná poisťovňa zároveň ako jediná akceptuje úhradu výkonu 68a dvakrát počas jedného vyšetrenia, tzn. Použitie OOPP pre lekára aj sestričku.


Popis výkonu

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastro Update Europe 2020
04.09.2020 - 06.09.2020
ESGE Connect 2020
21.09.2020 - 21.09.2020
II. MARTINSKÝ ENDOSKOP
22.10.2020 - 24.10.2020
GASTRO 2020 Prague
03.12.2020 - 06.12.2020