Aktuálne informácie o dohode so zdravotnou poisťovňou Dôvera

Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., majú za sebou rokovanie vo veci úhrady výkonu 68a počas prebiehajúcej pandémie COVID-19.

23. júla 2020 uzavrela SGS SLS so zdravotnou poisťovňou dohodu o úhrade príplatkového výkonu 68a s platnosťou do 30. septembra 2020. Stanovené podmienky však neboli úplne jednoznačné a obe zúčastnené strany si tieto podmienky interpretovali rozdielne.

SGS SLS na základe takto vzniknutej situácie zaznamenala viacero podnetov zo strany svojich členov, ktoré poukazovali na odmietnutie úhrady výkonu 68a v mesiaci júl zo strany revíznych lekárov poisťovne Dôvera.

Na základe týchto podnetov apelovala SGS SLS na zdravotnú poisťovňu pre upresnenie podmienok úhrad výkonu 68a.

Po rokovaní so zástupcami poisťovne sme dospeli k nasledujúcim podmienkam:

  • výkon 68a bude hradený 2x pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti (základný výkon aj výkon 68a musí byť vykázaný s touto diagnózou), ako aj pri ošetrovaní pacientov s infekčnými príznakmi (hnačka, kašeľ a i.), t.j. aj v prípadoch, ak je výkon 68a vykázaný pri infekčných prejavoch a základný výkon je vykázaný so správnou GE diagnózou, pre akú bol vykonaný
  • pri realizácii všetkých ostatných GE výkonov (podľa nutnej kombinácie) bude poisťovňa akceptovať výkon 68a 1x a to vrátane prevencie (skríningu).

Platnosť tohto prísľubu úhrad sa vzťahuje na mesiace júl a august 2020.

Presné znenie nájdete vo verejnom prísľube zdravotnej poisťovne Dôvera a.s., zverejnenom na webovej stránke: https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

Od septembra 2020 v rokovaniach so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami budú pokračovať zástupcovia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP).

Slovenská gastroenterologická spoločnosť SLS naďalej opakovane vyzýva v záujme ochrany zdravia pacienta i zdravotného personálu na úhradu OOP pre všetky osoby zúčastňujúce sa endoskopických výkonov (tj. lekár a sestra) pri všetkých výkonoch.

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022