Stanoviská SGS a SAG vo veci úhrad výkonu 68a poisťovňou Dôvera

Slovenská gastroenterologická spoločnosť obdržala v uplynulých dňoch viaceré podnety zo strany svojich členov, ktorým bola zo strany revíznych lekárov Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. odmietnutá úhrada výkonu 68a (ochrana zdravotníckeho pracovníka počas pandémie COVID-19), ktorá bola predmetom dohody podľa podmienok platných od 1.5.2020 do 30.6.2020 a v zmysle verejného prísľubu Dôvery predĺžené aj na obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020.

Na základe týchto podnetov zaslala SGS a SAG zdravotnej poisťovni Dôvera a.s., nasledovné stanoviská.

Stanovisko vo veci úhrady výkonu 68A počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 VÝZVA REVÍZNYM LEKÁROM ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA K VÝKONU 68A

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023