Stanoviská SGS a SAG vo veci úhrad výkonu 68a poisťovňou Dôvera

Slovenská gastroenterologická spoločnosť obdržala v uplynulých dňoch viaceré podnety zo strany svojich členov, ktorým bola zo strany revíznych lekárov Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. odmietnutá úhrada výkonu 68a (ochrana zdravotníckeho pracovníka počas pandémie COVID-19), ktorá bola predmetom dohody podľa podmienok platných od 1.5.2020 do 30.6.2020 a v zmysle verejného prísľubu Dôvery predĺžené aj na obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020.

Na základe týchto podnetov zaslala SGS a SAG zdravotnej poisťovni Dôvera a.s., nasledovné stanoviská.

Stanovisko vo veci úhrady výkonu 68A počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 VÝZVA REVÍZNYM LEKÁROM ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA K VÝKONU 68A

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

XXVI. Gastrofórum
07.04.2021 - 10.04.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021