Dohoda so zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s., predĺžená do konca roka 2020

Zdravotná poisťovňa Dôvera a. s., potvrdila uhrádzanie príplatkového výkonu 68a v súvislosti s epidemiologickou situáciou v nezmenenom znení do konca roka 2020.

Aktualizovaný verejný prísľub nájdete na stránke: https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa tak dohodla na predĺžení platnosti dohody o úhrade príplatkového výkonu 68a do 31. decembra 2020 so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami.

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2021
10.09.2021 - 12.09.2021
UEG Week Virtual 2021
03.10.2021 - 06.10.2021
Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022