Dohoda so zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s., predĺžená do konca roka 2020

Zdravotná poisťovňa Dôvera a. s., potvrdila uhrádzanie príplatkového výkonu 68a v súvislosti s epidemiologickou situáciou v nezmenenom znení do konca roka 2020.

Aktualizovaný verejný prísľub nájdete na stránke: https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa tak dohodla na predĺžení platnosti dohody o úhrade príplatkového výkonu 68a do 31. decembra 2020 so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami.

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023