Dohoda s Dôverou predĺžená

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., dohodli na predĺžení platnosti úhrad príplatkového výkonu 68a do 28. februára 2021.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť oslovila všetky tri zdravotné poisťovne, v súčasnosti sú v platnosti tieto dohody:

  • Union zdravotná poisťovňa a.s., bude uhrádzať príplatkový výkon 68a do 31. marca 2021
  • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., bude uhrádzať príplatkový výkon 68a do 28. februára 2021

So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou budeme ďalej rokovať o návrhu na predĺženie dohody.

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023