Aktuálne informácie k príplatkovému výkonu 68a

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou sú pre úhrady príplatkového výkonu 68a aktuálne v platnosti tieto podmienky:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., predĺžila platnosť verejného prísľubu o úhradách príplatkového výkonu 68a do odvolania
 • zdravotná poisťovňa Dôvera a.s., predĺžila platnosť dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a do 31. júla 2021, ďalšie predĺženie bude posudzovať podľa situácie
 • zdravotná poisťovňa Union a.s., predĺžila platnosť dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a do 30. septembra 2021. Menia sa však podmienky úhrady, a to nasledovne:

  Zdravotná poisťovňa môže uhradiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti osobitnú úhradu za príplatkový výkon k zdravotnému výkonu poskytnutému v zmysle § 4 ods. 3 zák. č. 576/2004 Z. z. v platnom znení, ktorý je:

  1. poskytnutý pacientovi s potvrdeným laboratórnym výsledkom (PCR test) alebo antigénovým testom na prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní v deň poskytnutia výkonu,
  2. a
  3. hradený z verejného zdravotného poistenia,
  4. a
  5. poskytnutý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19,
  6. a
  7. ktorý súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19.
Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023