Cena za najlepšiu odbornú publikáciu za rok 2021

SGS vyhlasuje pre členov SGS súťaž o najlepšiu odbornú publikáciu v oblasti gastroenterológie v roku 2021. Tohtoročne rozhodol výbor SGS o udelení ceny 3 najlepším prácam v hodnote 1000€, 600€ a 300€. Podmienkou je prihlásenie práce zverejnenej in extenso v odbornom časopise v SR alebo v zahraničí, pričom uchádzač musí byť buď prvý autor, korešpondujúci autor alebo posledný autor, publikované do 31.12.2021.

Prácu zasielajte na email sekretariatu SGS v PDF formáte najneskôr do 15.01.2022.

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022