Stanovisko UEG ku COVID-19

Organizácia UEG (United European Gastroenterology) vyzýva gastroenterológov k jednote a chce im vyjadriť svoju podporu vydávaním užitočných informácií. Vzdelávací výbor UEG zorganizoval 24.03.2020 interaktívny webinár s Jamesom Lindsayom a Alessandrom Repici, ktorý sa zaoberal COVID-19, IBD a endoskopiou. Nahrávka je k dispozícii on-line na tomto LINKu. V nadchádzajúcich týždňoch UEG bude pracovať na ďalších webových seminároch a relevantných zdrojoch a samozrejme Vás bude včas informovať.

Okrem toho UEG zriadilo špeciálnu webovú stránku venovanú téme COVID-19 a gastroenterológii, kde nájdete odkazy na články, registre a vyhlásenia lekárskych spoločností. Na tomto mieste sa môžu členské gastroenterologické spoločnosti podeliť o svoje dôležité informácie, usmernenia a vedecké články. UEG ich potom na tomto webe zverejní, ako napríklad odporúčania ESGE a ESGENA ohľadom gastrointestinálnej endoskopie a pandémie COVID-19. UEG tiež vyzýva, aby ste podporili svetovú databázu SECURE IBD a hlásili tam všetky prípady COVID-19 u IBD pacientov.

Zároveň UEG nateraz zadarmo sprístupnilo platformu UEG WEEK 24/7, kde nájdete bezplatný prístup ku všetkým nahrávkam z UEG WEEK 2019.

Vzhľadom na súčasnú situáciu UEG posúva deadliny (posledné možné termíny) na viaceré svoje aktivity:

  • abstrakty na UEG Week 2020 do 15. mája 2020 (zároveň sa otvorila nová kategória na abstrakty COVID-19 a GI)
  • žiadosti o cenu za výskum 2020 do 21. apríla 2020
  • žiadosti o granty do jesene 2020

Prehľad podľa podkladov UEG pripravil MUDr. Igor Šturdík, PhD

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023