Časté otázky

Ako sa prihlásim do privátnej zóny?

 1. Na stránkach SGS nájdete v pravej časti tlačidlo Prihlásenie

 2. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaní na stránku s prihlasovacím formulárom, kde zadáte potrebné údaje: prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám boli zaslané.

Nepamätám si heslo

 1. Ak sa Vám nedarí prihlásiť, zrejme nepoužívate správne prihlasovacie meno alebo heslo. Keďže údaje u nás sú jednosmerne kryptované, nedokážeme Vám poslať Vaše heslo, ale môžeme Vám Vaše heslo obnoviť. Kliknite na tlačidlo pod prihlasovacím formulárom Obnoviť heslo

 2. Zobrazí sa Vám formulár, ktorý Vás vyzve na zadanie Vašej emailovej adresy. Ak je táto emailová adresa v systéme, bude Vám na túto adresu zaslaná linka na obnovenie hesla.

 3. Samotný formulár na obnovu hesla obsahuje len dve polia: do oboch z nich zadáte svoje nové heslo, ktoré si tento raz určite zapamätáte.

Čo všetko môžete editovať v osobných údajoch?

 • Privátna zóna v podčasti Osobné údaje obsahuje 4 základné témy:

  • Osobné údaje
  • Profesné údaje
  • Adresu pracoviska
  • Korešpondenčné údaje

  Odporúčame Vám vyplniť všetky údaje tak aby boli aktuálne. Tieto údaje nám slúžia len interne na bližšiu špecifikáciu pre potreby SGS.

Chcem odoberať odborný časopis. Ako na to?

 1. Po prihlásení do Privátnej zóny budete mať v ponuke niekoľko tlačidiel. Kliknite na Odber časopisov SGS a newslettra

 2. Zobrazí sa Vám zoznam všetkých časopisov (online aj printovych verzií) a príslušný status, či už periodikum odoberáte alebo nie.

 3. Ak chcete odoberať online verziu niektorého z periodík, kliknite na príslušný odkaz Udeliť súhlas a následne pre potvrdenie na tlačidlo Udeliť súhlas na zasielanie newslettra/časopisu

 4. V prípade, že sa jedná o printovú verziu periodika, zvoľte prosím jednu z možností, či sa má periodikum zasielať na korešpondenčnnú adresu alebo na adresu Vášho pracoviska

Chcem sa stať členom sekcie / pracovnej skupiny

 1. Po prihlásení do Privátnej zóny budete mať v ponuke niekoľko tlačidiel. Kliknite na Sekcie a pracovné skupiny

 2. Zobrazí sa Vám zoznam všetkých sekcií a pracovných skupín, a príslušný status, či už ste členom alebo nie. Ak sa chcete stať členom niektorej zo sekcií alebo pracovných skupín, kliknite na príslušný odkaz Žiadosť o členstvo a následne pre potvrdenie na tlačidlo Poslať žiadosť o členstvo. Obdobne postupujte ak už nechcete byť členom danej sekcie alebo pracovnej skupiny. Kliknite na príslušný odkaz Odhlásiť sa a následne pre potvrdenie na tlačidlo Poslať odhlášku.

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023