Pažeráková HR manometria a HD anorektálna manometria

Interná klinika – gastroenterologická JLF UK a UNM,
Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky
Kollárova 2
036 59 Martin


E-mail: manometria.martin@gmail.com
Tel.: +421 948 111 948

Lekári:

  • MUDr. Martin Ďuriček, PhD.
  • MUDr. Peter Lipták, PhD.
  • Doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Dokumenty: