Kontrolná komisia SGS

Predsedníčka

MUDr. Janka Božíková MUDr. Janka Božíková
II. Int kl UN
Kollárova 2
036 59 Martin
e-mail: bozikovaj@gmail.com

MUDr. Barbora Kadlečková Zacharová MUDr. Barbora Kadlečková
Gastroenterologické centrum Assiduo
Cintorínska 3/B
811 08 Bratislava
e-mail: kadleckova@assiduo.sk

MUDr. Michal Honko MUDr. Michal Honko
Endoskopické pracovisko ÚVN
gen Veseľa
034 26 Ružomberok
E-mail: misohonko@gmail.com
Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »