Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Prezident SGS

Tibor Hlavatý prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Gastroenterologické centrum Bezručova
Bezručova 5
811 09 Bratislava

Vedecký sekretár

Sylvia Dražilová MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
II.interná klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice

1. viceprezident

Eduard Veseliny MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
II.interná klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice

2. viceprezident

Peter Bánovčin doc. Peter Bánovčin, PhD.
UNM-Interná Klin.Gastroenter.
Kollárova 2
036 01 Martin

Hospodár

Dušan Baláž MUDr. Dušan Baláž
PIGEAS s.r.o., Privátna gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Senium
Prieložtek 1
036 01 Martin

Členovia výboru SGS

Iveta Čierna MUDr. Iveta Čierna, PhD.
DFNsP- II.Detská inter.klinika
Limbová 1
833 40 Bratislava 37
Martin Ďuriček MUDr. Martin Ďuriček, PhD.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine
Kollárova 2
03659 Martin
Miloš Greguš MUDr. Miloš Greguš, PhD.
KM Management.s.r.o.-Gastroenterologické a hepatologické centrum
Špitálska 13
949 01 Nitra
Martin Huorka doc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
UNB - GHO - V. Interná klinika
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Branislav Kunčak MUDr. Branislav Kunčak
Endoskopické pracovisko NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava
Boris Pekárek MUDr. Boris Pekárek, PhD.
NOÚ- Endoskopické pracovisko
Klenova 1
833 10 Bratislava
Jozef Záň MUDr. Jozef Záň, PhD.
Gastroenterologické pracovisko ÚVN SNP - FN Ružomberok
Generála M. Vesela 21
034 26 Ružomberok
Zuzana Zelinková doc. Zuzana Zelinková, PhD.
Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského 1
811 08 Bratislava
Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023