Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Prezident SGS

Martin Huorka Doc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie Ružinovská 6
82606 Bratislava
E-mail: martin@huorka.sk

Vedecký sekretár

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie Ružinovská 6
82606 Bratislava
E-mail: tibor.hlavaty2@gmail.com

1. viceprezident

Rudolf Hyrdel prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine
Kollárova 2
036 59 Martin
E-mail: hyrdel@jfmed.uniba.sk

2. viceprezident

MUDr. Eduard Veseliny, PhD. MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
I. Interná kl UNLP
Tr SNP 1
040 66 Košice
E-mail: veseliny@yahoo.com

Hospodár

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie Ružinovská 6
82606 Bratislava
E-mail: koller.tomas@gmail.com

Členovia výboru SGS

Zuzana Zelinková doc. MUDr Zuzana Zelinková, PhD.
Nemocnica sv. Michala, a.s.
Satinského 1
811 08 Bratislava
E-mail: zuzana.zelinkova@nsmas.sk
Iveta Čierna MUDr. Iveta Čierna, PhD.
hlavný odborník pre detskú gastroenterologiu
Int kl DFNsP
Limbová 1
833 40 Bratislava
E-mail: iicierna@gmail.com
Jozef Záň MUDr. Jozef Záň, PhD.
Endoskopické pracovisko ÚVN
gen Veseľa
034 26 Ružomberok
E-mail: zan.endo@gmail.com
Boris Pekárek MUDr. Boris Pekárek, PhD
Endoskopické pracovisko NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava
E-mail: boris.pekarek@nou.sk
Branislav Kunčák MUDr. Branislav Kunčák
Nemocnica sv. Michala, a.s.
Satinského 1
811 08 Bratislava
E-mail: branislav.ku@gmail.com
Doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD. Doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine
Kollárova 2
036 59 Martin
E-mail: pbanovcin@gmail.com
Mária Zakuciová MUDr. Mária Zakuciová
I. Interná kl UNLP
Tr SNP 1
040 66 Košice
E-mail: marikazakuciova@centrum.sk
Ladislav Kužela doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MHA
V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie Ružinovská 6
82606 Bratislava
E-mail: ladislav@kuzela.sk
Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022