Celiakia

Predseda:

MUDr. Božena Pekárková
GEA s.r.o., Gastroenterologická ambulancia
Starohájska 2
917 01 Trnava
e-mail: pekarkova@mail.t-com.sk

Informácia o aktivitách pracovnej skupiny pre celiakiu pri výbore SGS v roku 2018:

  1. Pravidelne aktualizujeme najnovšie zoznamy bezlepkových surovín a potravín čiastočne hradených zo zdravotného poistenia aj množstvové limity na www stránke SGS.
  2. Predseda pracovnej skupiny opakovane pôsobí ako konzultant Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny MZ SR.
  3. V roku 2018 členovia pracovnej skupiny prednášali v rámci vzdelávania celiatikov na celoslovenskej akcii Glutenfree Expo Slovakia na výstavisku v Trenčíne.
  4. V rámci rozšírenia vedomostí o celiakii aj v iných odbornostiach členovia pracovnej skupiny prednášali na celoslovenskej konferencii SSPEV( Slovenská spoločnosť pre enterálnu výživu) v Martine , aj na odborných podujatiach všeobecných lekárov.
  5. Pravidelne prednášame na každoročnom celoslovenskom stretnutí celiatikov na Slovenskej technickej univerzite a Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.
  6. Každý člen našej pracovnej skupiny odbornými konzultáciami aj prednáškami pomáha rajónnym občianskym združeniam celiatikov.
  7. Členovia pracovnej skupiny okrem prednášok na odborných gastroenterologických podujatiach publikovali články s problematikou celiakie a ochorení vyvolaných lepkom v časopisoch: Gastroenterológia a hepatológia, Gastroenterológia pre prax, International Journal of Celiac Disease, Pediatria.
  8. V rámci kampane „máj, mesiac bez lepku“ sa členovia pracovnej skupiny aktívne angažovali v mediálnej kampani( RTVS, Markíza, printové médiá, časopisy, odborné telefonické konzultácie).

Členovia pracovnej skupiny:

MUDr. Jarmila Kabátová, MUD. Barbora Kadlečková, MUDr. Božena Pekárková, MUDr. Renáta Szépeová , MUDr. Mária Zakuciová.

Dňa 15.3.2019 vypracovala: MUDr.B. Pekárková
predsedkyňa pracovnej skupiny

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022