Celiakia

Predseda:

MUDr. Božena Pekárková
GEA s.r.o., Gastroenterologická ambulancia
Starohájska 2
917 01 Trnava
e-mail: pekarkova@mail.t-com.sk

Informácia o aktivitách pracovnej skupiny pre celiakiu pri výbore SGS v roku 2018:

  1. Pravidelne aktualizujeme najnovšie zoznamy bezlepkových surovín a potravín čiastočne hradených zo zdravotného poistenia aj množstvové limity na www stránke SGS.
  2. Predseda pracovnej skupiny opakovane pôsobí ako konzultant Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny MZ SR.
  3. V roku 2018 členovia pracovnej skupiny prednášali v rámci vzdelávania celiatikov na celoslovenskej akcii Glutenfree Expo Slovakia na výstavisku v Trenčíne.
  4. V rámci rozšírenia vedomostí o celiakii aj v iných odbornostiach členovia pracovnej skupiny prednášali na celoslovenskej konferencii SSPEV( Slovenská spoločnosť pre enterálnu výživu) v Martine , aj na odborných podujatiach všeobecných lekárov.
  5. Pravidelne prednášame na každoročnom celoslovenskom stretnutí celiatikov na Slovenskej technickej univerzite a Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.
  6. Každý člen našej pracovnej skupiny odbornými konzultáciami aj prednáškami pomáha rajónnym občianskym združeniam celiatikov.
  7. Členovia pracovnej skupiny okrem prednášok na odborných gastroenterologických podujatiach publikovali články s problematikou celiakie a ochorení vyvolaných lepkom v časopisoch: Gastroenterológia a hepatológia, Gastroenterológia pre prax, International Journal of Celiac Disease, Pediatria.
  8. V rámci kampane „máj, mesiac bez lepku“ sa členovia pracovnej skupiny aktívne angažovali v mediálnej kampani( RTVS, Markíza, printové médiá, časopisy, odborné telefonické konzultácie).

Členovia pracovnej skupiny:

MUDr. Jarmila Kabátová, MUD. Barbora Kadlečková, MUDr. Božena Pekárková, MUDr. Renáta Szépeová , MUDr. Mária Zakuciová.

Dňa 15.3.2019 vypracovala: MUDr.B. Pekárková
predsedkyňa pracovnej skupiny

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023