Manažment Helicobacter pylori

Pracovná skupina pre Helicobacter pylori PDF verzia dokumentu

H. pylori: diagnostika a liečba PDF verzia dokumentu

The Maastricht 3 - kompletné znenie PDF verzia dokumentu


Aktualizované Slovenské V. odporúčania pre diagnostiku a liečbu Hp v roku 2019

Choroby žalúdka patria medzi časté ochorenia a gastroskopia je jedno z najčastejších diagnostických vyšetrení v gastroenterologii. Ochoreniam žalúdka sa v tomto roku venovalo aj naše najprestížnejšie doškoľovacie podujatie Gastrofórum 2019, kde boli otázky diagnostiky a liečby H. pylori jednou z nosných tém.

Od ostatného Maastrichtu V. v roku 2015 už uplynul určitý čas a liečba bakteriálnej infekcie H. pylori v Európe a aj na Slovensku prešla zmenami, ktoré ovplyvnili hlavne liečbu, menej diagnostiku Hp.

Od roku 2015 sa na viacerých domácich pracoviskách rozbehli vyšetrenia zamerané na rezistenciu a citlivosť H. pylori. S určitou úľavou sme prijali tento vývoj a vďaka nemu prinášame aktualizované výsledky vyšetrení H. pylori z jednotlivých časti Slovenska. Pribudli nám aj nové a staronové lieky na liečbu infekcie H. pylori a tým sa zmenili aj niektoré odporúčané liečebné schémy.

Aktualizované Slovenské V. odporúčania pre diagnostiku a liečbu Hp v roku 2019

Správa o činnosti za rok 2018

Ivan Bunganič, Miroslav Fedurco, Martin Laclav, Daniela Ohlasová, Nataša Šalyová, Aniko Csatlosová, Štefánia Gajdošová, Martina Kreheľová a prízvaní autori - pracovná skupina má voľné zloženie a zapájať sa môže každý člen SGS SLS.

Po vydaní nových odporúčaní na základe Maastricht V. v našej činnosti v roku 2018 naďalej dominovala snaha o rozšírenie počtu pracovísk, kde sa vykonávajú vyšetrenia kultivácie H. pylori a citlivosti na antibiotiká pri zlyhaní prvej línie liečby infekcie s H. pylori.

Najčastejšia forma šírenia informácii boli prednášky na krajských seminároch ale aj na celorepublikovej úrovni. Pribudli ďalšie pracoviská vykonávajúce vyšetrenie kultivácie a citlivosti v Bratislave, v Martine a ďalšie pracovisko v Prešove, čo umožňuje získať lepší prehľad o celoslovenskej distribúcii rezistencie H. pylori na jednotlivé antibiotiká.

Po vyhodnotení výsledkov citlivosti vznikla potreba revidovať, resp. aktualizovať odporúčania z roku 2017-2018. Pracovná skupina sa chystá vydať nové výsledky formou brožúry s názvom:

Aktualizované odporúčania pre diagnostiku a liečbu infekcie H. pylori podľa EHSG (Maastricht V., druhé vydanie)

Toto vydanie by už malo obsahovať aj prehľad citlivosti a rezistencie na celom Slovensku, ak prizvaní autori zašlú svoje aktuálne výsledky získané v roku 2018. Aktualizované vydanie by malo dať základ pre ďalšie porovnanie vývoja rezistencie H. pylori a taktiež bude obsahovať odporúčanú konkrétnu liečbu pre prvú, druhú, tretiu aj štvrtú líniu liečby ako základ pre správnu medicínsku prax.

Problémy:

  • Nie je možná kontrola postupu a úspešnosti eradikačnej liečby H. pylori u praktických lekárov – neexistuje kontrolný mechanizmus
  • Nedostupnosť lieku De-Nol alebo podobného lieku s obsahom bizmutu
  • Nedostupnosť lieku Pylera na liečbu H. pylori
  • Vytvorenie centra na liečbu rezistentného H. pylori

Chystané projekty:

  • Epidemiologický prieskum infekcie Hp

Vypracoval:

MUDr. Ivan Bunganič,
koordinátor pracovnej skupiny

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022