Manažment Helicobacter pylori

Pracovná skupina pre Helicobacter pylori PDF verzia dokumentu

H. pylori: diagnostika a liečba PDF verzia dokumentu

The Maastricht 3 - kompletné znenie PDF verzia dokumentu


Aktualizované Slovenské V. odporúčania pre diagnostiku a liečbu Hp v roku 2019

Choroby žalúdka patria medzi časté ochorenia a gastroskopia je jedno z najčastejších diagnostických vyšetrení v gastroenterologii. Ochoreniam žalúdka sa v tomto roku venovalo aj naše najprestížnejšie doškoľovacie podujatie Gastrofórum 2019, kde boli otázky diagnostiky a liečby H. pylori jednou z nosných tém.

Od ostatného Maastrichtu V. v roku 2015 už uplynul určitý čas a liečba bakteriálnej infekcie H. pylori v Európe a aj na Slovensku prešla zmenami, ktoré ovplyvnili hlavne liečbu, menej diagnostiku Hp.

Od roku 2015 sa na viacerých domácich pracoviskách rozbehli vyšetrenia zamerané na rezistenciu a citlivosť H. pylori. S určitou úľavou sme prijali tento vývoj a vďaka nemu prinášame aktualizované výsledky vyšetrení H. pylori z jednotlivých časti Slovenska. Pribudli nám aj nové a staronové lieky na liečbu infekcie H. pylori a tým sa zmenili aj niektoré odporúčané liečebné schémy.

Aktualizované Slovenské V. odporúčania pre diagnostiku a liečbu Hp v roku 2019

Správa o činnosti za rok 2018

Ivan Bunganič, Miroslav Fedurco, Martin Laclav, Daniela Ohlasová, Nataša Šalyová, Aniko Csatlosová, Štefánia Gajdošová, Martina Kreheľová a prízvaní autori - pracovná skupina má voľné zloženie a zapájať sa môže každý člen SGS SLS.

Po vydaní nových odporúčaní na základe Maastricht V. v našej činnosti v roku 2018 naďalej dominovala snaha o rozšírenie počtu pracovísk, kde sa vykonávajú vyšetrenia kultivácie H. pylori a citlivosti na antibiotiká pri zlyhaní prvej línie liečby infekcie s H. pylori.

Najčastejšia forma šírenia informácii boli prednášky na krajských seminároch ale aj na celorepublikovej úrovni. Pribudli ďalšie pracoviská vykonávajúce vyšetrenie kultivácie a citlivosti v Bratislave, v Martine a ďalšie pracovisko v Prešove, čo umožňuje získať lepší prehľad o celoslovenskej distribúcii rezistencie H. pylori na jednotlivé antibiotiká.

Po vyhodnotení výsledkov citlivosti vznikla potreba revidovať, resp. aktualizovať odporúčania z roku 2017-2018. Pracovná skupina sa chystá vydať nové výsledky formou brožúry s názvom:

Aktualizované odporúčania pre diagnostiku a liečbu infekcie H. pylori podľa EHSG (Maastricht V., druhé vydanie)

Toto vydanie by už malo obsahovať aj prehľad citlivosti a rezistencie na celom Slovensku, ak prizvaní autori zašlú svoje aktuálne výsledky získané v roku 2018. Aktualizované vydanie by malo dať základ pre ďalšie porovnanie vývoja rezistencie H. pylori a taktiež bude obsahovať odporúčanú konkrétnu liečbu pre prvú, druhú, tretiu aj štvrtú líniu liečby ako základ pre správnu medicínsku prax.

Problémy:

  • Nie je možná kontrola postupu a úspešnosti eradikačnej liečby H. pylori u praktických lekárov – neexistuje kontrolný mechanizmus
  • Nedostupnosť lieku De-Nol alebo podobného lieku s obsahom bizmutu
  • Nedostupnosť lieku Pylera na liečbu H. pylori
  • Vytvorenie centra na liečbu rezistentného H. pylori

Chystané projekty:

  • Epidemiologický prieskum infekcie Hp

Vypracoval:

MUDr. Ivan Bunganič,
koordinátor pracovnej skupiny

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

ESPGHAN
22.06.2022 - 25.06.2022
Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023