Endoskopická sekcia

Logo SGSSLS

Predseda

MUDr. Jozef Záň, PhD.
Endoskopické pracovisko ÚVN
gen. Veseľa
034 26 Ružomberok
e-mail: zan.endo@gmail.com

Výsledky volieb do Výboru ES SGS na funkčné obdobie 2019-2023

predseda Endoskopickej sekcie SGS:
MUDr. Jozef Záň, PhD. (ÚVN Ružomberok)

podpredseda Endoskopickej sekcie SGS:
MUDr. Branislav Kunčák ( FN Nové Zámky )

členovia výboru Endoskopickej sekcie SGS:
 • MUDr. Boris Pekárek, PhD. (NOU Bratislava)
 • MUDr. Branislav Kunčák (FN Nové Zámky)
 • MUDr. Jozef Záň, PhD. (ÚVN Ružomberok)
 • doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. ( V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov)
 • MUDr. Eduard Veselíny, PhD. ( UNLP Košice)

Výsledky volieb do Endoskopickej sekcie SGS na funkčné obdobie 2019-2023.

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Endoskopickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Termín zasadnutia: 18.11.2019
Volebná komisia:

 1. MUDr. Adrián Krátky, PhD., MPH, predseda
 2. MUDr. Jozef Tóth, člen
 3. MUDr. Martin Ďuriček, PhD., člen

Pre viac info si prečítajte celú zápisnicu »


Výsledky volieb predsedu a podpredsedu ES SGS - Trnava, 29.5.2015

predseda Endoskopickej sekcie SGS:
MUDr. Jozef Záň, PhD. (ÚVN Ružomberok)

podpredseda Endoskopickej sekcie SGS:
MUDr. Eduard Veselíny, PhD. ( UNLP Košice)

členovia výboru Endoskopickej sekcie SGS:
 • MUDr. Boris Pekárek, PhD. (NOU Bratislava)
 • MUDr. Branislav Kunčák (FN Nové Zámky)
 • MUDr. Martin Huorka, CSc. (UNBA Bratislava)

Výsledky volieb do Endoskopickej sekcie SGS

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Endoskopickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Termín zasadnutia: 14.5.2015
Volebná komisia:

 1. MUDr. Adrián Krátky, PhD., MPH
 2. MUDr. Peter Hegyi
 3. MUDr. Marián Hatala

Pre viac info si prečítajte celú zápisnicu »