Onkologická sekcia

Predseda

MUDr. Boris Pekárek, PhD
Endoskopické pracovisko NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava
e-mail: boris.pekarek@nou.sk

Výsledky volieb do "Onkologickej sekcie SGS" na funkčné obdobie 2022-2026

Termín zasadnutia: 6.4.2022
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do výboru a do dozornej rady Onkologickej sekcie SGS SLS:

Zápisnica zo zasadnutia výboru OS SGS SLS

Výsledky volieb do Onkologickej sekcie SGS:

Predseda Onkologickej sekcie SGS:
MUDr. Boris Pekárek, PhD.

Podpredseda Onkologickej sekcie SGS:
MUDr. Tomáš Štrpka

Členovia výboru Onkologickej sekcie SGS:
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Tomáš Štrpka
MUDr. Branislav Kunčák
MUDr. Andrej Országh
MUDr. Ľuboš Žitňan

Členovia dozornej rady Onkologickej sekcie SGS
MUDr. Daniela Osuská

Zápisnica zo zasadnutia výboru Onkologickej sekcie SGS 25.03.2022 PDF verzia dokumentu

Zápisnica zo zasadnutia výboru Onkologickej sekcie SGS 07.06.2021 PDF verzia dokumentu

Zasadnutie volebnej komisie Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Termín zasadnutia: 13.4.2018
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti PDF verzia dokumentu

Výsledky volieb do "Onkologickej sekcie SGS"

Predseda Onkologickej sekcie SGS:

  • MUDr. Boris Pekárek, PhD.

Členovia výboru Onkologickej sekcie SGS:

  • doc. MUDr. Makovník Peter, CSc.
  • MUDr. Juraj Májek, PhD.
  • MUDr. Boris Pekárek, PhD.
  • MUDr. Žitňan Ľuboš
  • MUDr. Štrpka Tomáš

Členovia dozornej rady Onkologickej sekcie SGS:

  • MUDr. Jarolím Šutka
  • MUDr. Peter Slezák
  • MUDr. Andrej Orságh

SPRÁVA O ČINNOSTI ONKOLOGICKEJ SEKCIE SGS 2010-2014 PDF verzia dokumentu


Zápisnica zo zasadnutia výboru Onkologickej sekcie SGS 22.1.2015 PDF verzia dokumentu

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023