Sekcia ambulantných gastroenterelógov

Logo SGSSLS

Predseda

MUDr. Dušan Baláž
PIGEAS s.r.o., Privátna gastroenterologická ambulancia
Poliklinika Senium
Martin
e-mail: sekretariat@pigeas.sk

Výsledky volieb do Výboru SAG SGS na funkčné obdobie 2020-2024

predseda sekcie ambulantných gastroenterológov SGS:
MUDr. Dušan Baláž ( PIGEAS s.r.o., Privátna gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Senium, Martin )

podpredseda sekcie ambulantných gastroenterológov SGS:
MUDr. Zita Báčiková ( Digestmed s.r.o., Piešťany )

členovia výboru SAG SGS::
  • MUDr. Dušan Baláž
  • MUDr. Miloš Greguš, PhD.
  • MUDr. Peter Hegyi
  • MUDr. Jozef Tóth
  • MUDr. Zita Bačiková
  • MUDr. Eva Bačinská
  • MUDr. Júlia Brandeburová

Výsledky volieb do sekcie ambulantných gastroenterológov SGS na funkčné obdobie 2020-2024

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie sekcie ambulantných gastroenterológov Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Termín zasadnutia: 02.07.2020
Volebná komisia:

  1. MUDr. Igor Šturdík, PhD., predseda
  2. MUDr. Peter Lietava, člen
  3. MUDr. Jozef Baláž, člen

Pre viac info si prečítajte celú zápisnicu »


Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2024 - SAVE THE DATE
24.01.2024 - 26.01.2024
Prague Endoscopy Days 2024
22.02.2024 - 23.02.2024