Sekcia mladých gastroenterelógov

V dňoch 24.-25.6.2022 sa v Piešťanoch konal kurz Základy USG abdomenu pod vedením doc. MUDr. Jozef Beňačku, PhD., MBA, MPH. Počas kurzu boli účastníkom odprezentované základné princípy ultrazvuku, fyziologické a patologické nálezy na orgánoch dutiny brušnej. Súčasťou bolo tiež získavanie praktických zručností a vyšetrovanie pacientov na základe nadobudnutých vedomostí. Kurzu sa zúčastnili aj 9 členovia SMG SGS. Všetky ich poplatky boli plne hradené z grantov SGS, ktorej týmto vyjadrujeme vďaku za podporu nášho vzdelávania.Dňa 12.4.2022 Sekcia mladých gastroenterológov v spolupráci s Internou klinikou - gastroenterologickou, Univerzitnej nemocnice v Martine, usporiadala endoskopický workshop ZÁKLADNÉ KOLONOSKOPICKÉ TECHNIKY. Workshop bol zameraný na základné kolonoskopické zručnosti, správnu techniku kolonoskopie a polypektómie. Zúčastnili sa ho mladí gastroenterológovia z viacerých pracovísk z celého Slovenska.

Celá prezentácia

Dňa 11.3.2022 sa v Národnom onkologickom ústave v spolupráci s firmou Olympus uskutočnil hands-on tréning mladých gastroenterológov. Tréning bol zameraný na techniky hemostázy a polypektomie, vyskúšali si klipovanie, hemostázu koagrasperom, endo-loop, mukozálnu resekciu a iné potrebné zručnosti.

Školili sa ako lekári, tak aj sestry, pod vedením skúsených endoskopistov.


ESPEN 2020

Radi informovali o možnosti 6 free registrácii od Abbottu na ESPEN (Congress of Clinical Nutrition and Metabolism) Virtual Congress, ktorý sa bude konať 19-22.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sgssls.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi vyplnením priloženej žiadosti do 31.7.2020.


GastroUpdate 2020

Radi informovali o možnosti 10 free registrácii na GastroUpdate, ktorý sa bude konať virtuálne v dňoch 4-5.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sgssls.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi 15.8.2020.


Výsledky volieb do sekcie mladých gastroenterológov SGS na funkčné obdobie 2020-2024

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie sekcie mladých gastroenterológov Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Termín zasadnutia: 24.6.2020
Volebná komisia:

  1. MUDr. Adrián Krátky, PhD., MPH, predseda
  2. MUDr. Jozef Tóth, člen
  3. MUDr. Martin Weis, člen

Pre viac info si prečítajte celú zápisnicu »


Kontaktný email: mladi.gastro@gmail.com

Predseda sekcie

MUDr. Martin Ďuríček, PhD.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine
Kollárova 2, 03659 Martin

Podpredseda sekcie

MUDr. Igor Šturdík, PhD.
Gastroenterologické a IBD centrum, Poliklinika Bezručova
Bezručova 5, 811 09 Bratislava

Vedecký sekretár

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
Gastroenterologické a IBD centrum, Poliklinika Bezručova
Bezručova 5, 811 09 Bratislava

Pokladník

MUDr. Juraj Letkovský, PhD.
NOÚ
Klenova 1, 833 10 Bratislava

Referent

MUDr. Dušan Polák
Gastroenterologické centrum - FNsP Žilina
V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023