Sekcia mladých gastroenterelógov

Predseda

Dr. Martin Ďuríček
Pracovisko Interná klinika - gastroenterologická JLF UK a UN Martin
Martin

ESPEN 2020

Radi informovali o možnosti 6 free registrácii od Abbottu na ESPEN (Congress of Clinical Nutrition and Metabolism) Virtual Congress, ktorý sa bude konať 19-22.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sgssls.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi vyplnením priloženej žiadosti do 31.7.2020.


GastroUpdate 2020

Radi informovali o možnosti 10 free registrácii na GastroUpdate, ktorý sa bude konať virtuálne v dňoch 4-5.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sgssls.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi 15.8.2020.


Výsledky volieb do sekcie mladých gastroenterológov SGS na funkčné obdobie 2020-2024

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie sekcie mladých gastroenterológov Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Termín zasadnutia: 24.6.2020
Volebná komisia:

  1. MUDr. Adrián Krátky, PhD., MPH, predseda
  2. MUDr. Jozef Tóth, člen
  3. MUDr. Martin Weis, člen

Pre viac info si prečítajte celú zápisnicu »


Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2021
10.09.2021 - 12.09.2021
UEG Week Virtual 2021
03.10.2021 - 06.10.2021
Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022