Sekcia mladých gastroenterelógov

Kontaktný email: mladi.gastro@gmail.com

Predseda sekcie

MUDr. Martin Ďuríček, PhD.
Interná klinika – Gastroenterologická, JLF UK, UNM
Kollárova 2, 036 59, Martin

Podpredseda sekcie

MUDr. Igor Šturdík, PhD.
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie
V. Interná klinika Lekárskej fakulty UK a UNB
Ružinovská 6, 826 06 , Bratislava

Vedecký sekretár

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
Gastroenterologické centrum Ružinov
Ružinovská 10, 820 07, Bratislava

Pokladník

MUDr. Juraj Letkovský, PhD.
Gastroenterologické oddelenie, NOU
Klenová 1, 833 10, Bratislava

Referent

MUDr. Dušan Polák
Gastroenterologické Centrum, FNsP Žilina
ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07, ŽilinaESPEN 2020

Radi informovali o možnosti 6 free registrácii od Abbottu na ESPEN (Congress of Clinical Nutrition and Metabolism) Virtual Congress, ktorý sa bude konať 19-22.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sgssls.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi vyplnením priloženej žiadosti do 31.7.2020.


GastroUpdate 2020

Radi informovali o možnosti 10 free registrácii na GastroUpdate, ktorý sa bude konať virtuálne v dňoch 4-5.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sgssls.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi 15.8.2020.


Výsledky volieb do sekcie mladých gastroenterológov SGS na funkčné obdobie 2020-2024

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie sekcie mladých gastroenterológov Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Termín zasadnutia: 24.6.2020
Volebná komisia:

  1. MUDr. Adrián Krátky, PhD., MPH, predseda
  2. MUDr. Jozef Tóth, člen
  3. MUDr. Martin Weis, člen

Pre viac info si prečítajte celú zápisnicu »


Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022