Sekcia mladých gastroenterelógov

ESPEN 2020

Radi informovali o možnosti 6 free registrácii od Abbottu na ESPEN (Congress of Clinical Nutrition and Metabolism) Virtual Congress, ktorý sa bude konať 19-22.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sgssls.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi vyplnením priloženej žiadosti do 31.7.2020.


GastroUpdate 2020

Radi informovali o možnosti 10 free registrácii na GastroUpdate, ktorý sa bude konať virtuálne v dňoch 4-5.9.2020. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na sekretariat@sgssls.sk alebo MUDr.Ďuríčekovi 15.8.2020.


Výsledky volieb do sekcie mladých gastroenterológov SGS na funkčné obdobie 2020-2024

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie sekcie mladých gastroenterológov Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Termín zasadnutia: 24.6.2020
Volebná komisia:

  1. MUDr. Adrián Krátky, PhD., MPH, predseda
  2. MUDr. Jozef Tóth, člen
  3. MUDr. Martin Weis, člen

Pre viac info si prečítajte celú zápisnicu »


Predseda

Martin Ďuriček
Interná klinika - gastroenterologická JLF UK a UN Martin
Martin

Podpredseda:

Igor Šturdík
V. interná klinika LFUK a UNB Ružinov, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie
Bratislava

Vedecký sekretár:

Anna Krajčovičová
Gastroenterologické centrum Ružinov
Bratislava

Pokladník:

Juraj Letkovský
Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav
Bratislava

Referent:

Dušan Polák
Gastroenterologická ambulancia, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Žilina

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »