Sekcia pediatrickej gastroenterológie

Predseda:

MUDr. Čierna Iveta, PhD.
DFNsP- II.Detská inter.klinika, Bratislava 37
Email: iicierna@gmail.com
Vedecký sekretár:

MUDr. Valachová Iveta
FNsP FDR-Detská klinika, Banská Bystrica

1. podpredseda:

MUDr. Kabátová Jarmila, PhD.
Detská gastroent. amb. s.r.o, Piešťany
Email: mudr.kabatova@gmail.com

Členovia výboru:

MUDr. Gubáňová Katarína
Gastro a Hepatol. centrum, Nitra 1

MUDr. Szépeová Renáta, PhD.
UNM - Klinika detí a dorast, Martin
Email: szepeova@gmail.com

Dozorná rada:

MUDr. Bačinská Eva
NsP-Detské oddelenie, Žilina

MUDr. Čierna Alena
Poliklinika - Detská ambulancia, Zvolen
Email: cierna.ala@gmail.com

MUDr. Bieliková Andrea
Geomed s.r.o. Gastroent.ambul., Trenčín
Email: ambulancia@geomed.sk

Výročná správa o činnosti Sekcie pediatrických gastroenterológov pri SGS
(obdobie január 2015 – november 2018)

Aktivity sekcie sú zamerané hlavne na edukačnú činnosť. Zúčastňujeme sa aktívne na všetkých odborných akciách SGS, ako aj na Pediatrických kongresoch, Konferenciách jednotlivých FN, a aktivitách na regionálnej úrovni. Pracujeme ako odborní garanti rôznych pacientských organizácií ( OZ celiatikov, IBD..) Publikujeme do odborných časopisov nielen s gastroenterologickým (Gastroenterológia pre prax...), ale aj s pediatrickým zameraním (Pediatria, Česko- slovenská pediatria.. ) Aktívne spolupracujeme s Českou pediatrickou gastroenterologickou spoločnosťou , s ktorou organizujeme každé dva roky Konferencie – striedavo v Čechách a na Slovensku. V roku 2016 sme zorganizovali Konferenciu v Nitre a v roku 2018 bola Konferencia v Telči. Na oboch akciách sme sa zúčastnili aj aktívne. Celá výročná správa »

Zápisnica z výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie

Aktualizované: 19.11.2018

Zápisnica z výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie (4. 10.2018) a stretnutia členov Sekcie pediatrickej gastroenterológie (6. 10. 2018)
Miesto konania: Telč (Pracovní dny dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy) Celá zápisnica »

PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY

Miesto konania: Telč
Dátum konania: 4.-6.10.2018
Viac informácií nájdete na tejto linke: HTTPS://AHOU.CZ/gastro Pozvánka na podujatie

Vzdelávacia akcia ESPGHAN- ESPGHAN EASTERN EUROPEAN SUMMER SCHOOL

Miesto konania: Yerevan, Arménsko
Dátum konania: 8.-10.10.2018 Program podujatia

Zápisnica zo stretnutia výboru Sekcie pediatrických gastroenterológov 24.1.2018 a Valného zhromaždenia členov Sekcie pediatrických gastroenterológov 25.1.2018 DOCX verzia dokumentu

Zápisnica z výboru a členskej schôdze Sekcie pediatrických gastroenterológov na XXII. Gastrofóre 2017, Štrbské Pleso, 26. 1. 2017 PDF verzia dokumentu

Zápisnica z členskej schôdze Sekcie pediatrických gastroenterológov na VI. Kongrese slovenských a českých pediatrických gastroenterológov , Nitra 24. 9. 2016 PDF verzia dokumentu

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Sekcie detskej gastroenterológie pri SGS (SDG SGS) 2014 PDF verzia dokumentu

Správa o činnosti Sekcie detských gastroenterológov pri SGS PDF verzia dokumentu

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022