Sekcia pediatrickej gastroenterológie

Predseda:

MUDr. Čierna Iveta, PhD.
DFNsP- II.Detská inter.klinika, Bratislava 37
Email: iicierna@gmail.com
Vedecký sekretár:

MUDr. Valachová Iveta
FNsP FDR-Detská klinika, Banská Bystrica

1. podpredseda:

MUDr. Kabátová Jarmila, PhD.
Detská gastroent. amb. s.r.o, Piešťany
Email: mudr.kabatova@gmail.com

Členovia výboru:

MUDr. Gubáňová Katarína
Gastro a Hepatol. centrum, Nitra 1

MUDr. Szépeová Renáta, PhD.
UNM - Klinika detí a dorast, Martin
Email: szepeova@gmail.com

Dozorná rada:

MUDr. Bačinská Eva
NsP-Detské oddelenie, Žilina

MUDr. Čierna Alena
Poliklinika - Detská ambulancia, Zvolen
Email: cierna.ala@gmail.com

MUDr. Bieliková Andrea
Geomed s.r.o. Gastroent.ambul., Trenčín
Email: ambulancia@geomed.sk

Výročná správa o činnosti Sekcie pediatrických gastroenterológov pri SGS
(obdobie január 2015 – november 2018)

Aktivity sekcie sú zamerané hlavne na edukačnú činnosť. Zúčastňujeme sa aktívne na všetkých odborných akciách SGS, ako aj na Pediatrických kongresoch, Konferenciách jednotlivých FN, a aktivitách na regionálnej úrovni. Pracujeme ako odborní garanti rôznych pacientských organizácií ( OZ celiatikov, IBD..) Publikujeme do odborných časopisov nielen s gastroenterologickým (Gastroenterológia pre prax...), ale aj s pediatrickým zameraním (Pediatria, Česko- slovenská pediatria.. ) Aktívne spolupracujeme s Českou pediatrickou gastroenterologickou spoločnosťou , s ktorou organizujeme každé dva roky Konferencie – striedavo v Čechách a na Slovensku. V roku 2016 sme zorganizovali Konferenciu v Nitre a v roku 2018 bola Konferencia v Telči. Na oboch akciách sme sa zúčastnili aj aktívne. Celá výročná správa »

Zápisnica z výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie

Aktualizované: 19.11.2018

Zápisnica z výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie (4. 10.2018) a stretnutia členov Sekcie pediatrickej gastroenterológie (6. 10. 2018)
Miesto konania: Telč (Pracovní dny dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy) Celá zápisnica »

PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY

Miesto konania: Telč
Dátum konania: 4.-6.10.2018
Viac informácií nájdete na tejto linke: HTTPS://AHOU.CZ/gastro Pozvánka na podujatie

Vzdelávacia akcia ESPGHAN- ESPGHAN EASTERN EUROPEAN SUMMER SCHOOL

Miesto konania: Yerevan, Arménsko
Dátum konania: 8.-10.10.2018 Program podujatia

Zápisnica zo stretnutia výboru Sekcie pediatrických gastroenterológov 24.1.2018 a Valného zhromaždenia členov Sekcie pediatrických gastroenterológov 25.1.2018 DOCX verzia dokumentu

Zápisnica z výboru a členskej schôdze Sekcie pediatrických gastroenterológov na XXII. Gastrofóre 2017, Štrbské Pleso, 26. 1. 2017 PDF verzia dokumentu

Zápisnica z členskej schôdze Sekcie pediatrických gastroenterológov na VI. Kongrese slovenských a českých pediatrických gastroenterológov , Nitra 24. 9. 2016 PDF verzia dokumentu

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Sekcie detskej gastroenterológie pri SGS (SDG SGS) 2014 PDF verzia dokumentu

Správa o činnosti Sekcie detských gastroenterológov pri SGS PDF verzia dokumentu

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023