Žiadosť o členstvo v SGS

Či ste mladý lekár uvažujúci o profesionálnej orientácii smerom ku gastroenterológii alebo skúsený gastroenterológ, členstvo v SGS Vám poskytuje množstvo výhod. SGS je dynamickou organizáciou, ktorá má ambíciu neustále zlepšovať starostlivosť o gastroenterologického pacienta na Slovensku, tak aby táto starostlivosť bola ´šitá na mieru´ slovenskému pacientovi s geografickými a kulturálnymi osobitosťami tejto krajiny. Našou víziou je podporovať všetky formy otvorenej interkolegiálnej komunikácie či už formou on-line diskusných fór, alebo formou odborných podujatí pod záštitou SGS. Pochopenie špecifík slovenskej populácie gastroenterologických pacientov je možné len cestou intenzívneho výskumu našej populácie. Tento výskum SGS podporuje formou odmeny Publikácie roka ako aj cez intenzívnu spoluprácu s ostatnými európskymi pracoviskami a inštitúciami vysielaním mladých gastroenterológov na špecializačné stáže a kurzy.

Pokiaľ máte záujem o členstvo v SGS, vyplňte online dotazník a my Vás budeme kontaktovať. K definitívnej žiadosti, ktorú od Vás vyžiadame po vyplnení budete potrebovať odporúčací list od gastroenterológa, člena SGS. Platným členom SGS sa stávate po odsúhlasení Vášho členstva nadpolovičnou väčšinou členov výboru SGS na najbližšom zasadaní výboru a zaplatení ročného členského poplatku 10 EUR.

Žiadosť o členstvo v Slovenskej Gastroenterologickej Spoločnosti

Online formulár

Osobné údaje


Adresa pracoviska


Korešpondenčná adresa (adresa domov)


Profesia


Číslo Slovenskej Lekárskej Komory

Číslo Slovenskej Lekárskej Spoločnosti


V prípade, že nemáte atestáciu, uveďte to.

Žiadosť o členstvo v sekciách:


V prípade, že ste v atestačnej príprave:


V prípade, že máte titul PhD:

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

ESPGHAN
22.06.2022 - 25.06.2022
Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023