BAUSCH Health

Bausch Health Company patrí medzi 15 najväčších firiem na svete vo farmaceutickom odvetví. Bausch Health sa zameriava na zlepšenie životov ľudí pomocou produktov zameraných na starostlivosť o zdravie. Dodržiava záväzky voči pacientom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, iným zainteresovaným stranám a verejnosti, pretože buduje inovatívnu spoločnosť zameranú na rozvoj globálneho zdravia.

Vyrába a predáva širokú škálu originálnych a generických liekov, voľne predajných (OTC) produktov a zdravotníckych pomôcok. Veľkú časť portfólia spoločnosti tvorí oftalmológia, a to vo viac ako 90 krajinách a regiónoch, vrátane Spojených štátov, Kanady, Európy, Blízkeho východu, Afriky, Ázie a Tichomoria, ako aj Latinskej Ameriky. Každý deň používa výrobky Bausch Health až 150 miliónov ľudí na celom svete. Viac informácií nájdete na www.bauschhealth.com.

Ako bronzový partner Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti sa zúčastňujeme na národných odborných podujatiach, z ktorých spomeniem Gastrofórum, IBD deň v Nitre, či Vráblikov deň, kde sme mali sympózium „Príprava pred vyšetrením hrubého čreva - optimálny prístup a možnosti“ na aktuálnu tému v čase prebiehajúceho populačného skríningu na karcinóm hrubého čreva a rekta. MUDr. Andrej Orságh vo svojej prednáške prehľadne ukázal, ktoré atribúty má správna príprava pacienta spĺňať pre úspešné vyšetrenie všetkých segmentov hrubého čreva.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, kde je našim spoločným cieľom zdravie vašich pacientov.

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Najbližšie podujatia

Pancreas 2000
25.01.2020 - 25.01.2020
Pozvánka pre členov SGS
25.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
19. ČESKO-SLOVENSKÉ IBD SYMPÓZIUM
11.03.2020 - 13.03.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020
48. Májové hepatologické dni 2020
20.05.2020 - 23.05.2020
Summer School
04.06.2020 - 07.06.2020