Olympus

V tomto roku je 100 rokov čo vznikla spoločnosť OLYMPUS, ktorá nepretržite po celý čas jej pôsobnosti poskytuje nové technoloógie, prispieva k výuke a pomoci medicínskym pracovníkov pri vzdelávaní a každodennej práci.

100 rokov nepretržitého pôsobenia firmy OLYMPUS je naozaj silným dôkazom jej spoľahlivosti, výbornej kvality a stability.

Vo svojom portfóliu má široké spektrum zdravotníckych technológií a materiálov, ktorá je nevyhnutná pre každodennú prácu lekárov a sestier.

Jedným z najnovších prírastkov v rodine pomocníkov pri endoskopicých výkonoch v gastroenterológii a respiračnej medicíne je elektro-chirurgická a koagulačný systém ESG-300. Obsahuje komplexnú zostavu režimov umožňujúcich použitie koagulačných, rezacích programov. Voliteľným je doplnenie o argón – plazma koagulačnú jednotku APU-3400.

Nová jednotka Argon Plasma (APU-300) je zostrojený pre úzku spoluprácu s páliacou jednotkou ESG-300. Argon Plasma (APU-300) poskytuje pokročilú, povrchovú hemostázu. Napríklad, pri režime SmartArgon je možné použiť koagulačný prúd nezávisle od vzdialenosti koagulovaného tkaniva. Smart Argon dokáže prispôsobiť a optimalizovať výsledok koagulácie, podporuje konzistentnú a bezpečnú hemostázu.

Jednotky je možné ovládať bezdrôtovým pedálom s možnosťou prepínania jednotlivých nastavení

APU – 300 je kompatibilná s Argon plasma koagulačnými sondami s axiálnym, laterálnym a radiálnym zakončením. (obr.2)

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Najbližšie podujatia

Pancreas 2000
19.01.2020 - 19.01.2020
Pozvánka pre členov SGS
19.01.2020 - 19.01.2020
XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020
48. Májové hepatologické dni 2020
20.05.2020 - 23.05.2020
Summer School
04.06.2020 - 07.06.2020