Sponzorované správy partnerov SGS

Najsilnejší COMPACT na Slovensku

Firma: #Abbott
Viac info

Vedeli ste, že.. ?

Firma: #FERRING
Viac info

NOLPAZA

Firma: #KRKA
Viac info

Revestive (teduglutid)

Firma: #Takeda

Dňa 8.4.2021 sa v rámci XXIV. ročníka Gastrofórum 2021 uskutočnilo sympózium, ktoré bolo venované prvým skúsenostiam s liečbou teduglutidom u pacientov so syndrómom krátkeho čreva na Slovensku. Revestive (teduglutid) je jediný schválený liek na liečbu pacientov so syndrómom krátkeho čreva vo veku od 1 roka.

Viac info

IBD pod kontrolou: Aplikácia špeciálne navrhnutá pre potreby IBD pacientov

Firma: #Takeda

Spoločnosť Takeda Pharmaceuticals úspešne ukončila medzinárodný projekt zameraný na vytvorenie jedinečnej digitálnej pomôcky určenej pre pacientov s IBD žijúcich na Slovensku a v Českej republike.

Radi by sme sa poďakovali slovenským IBD odborníkom. Celému projektu predchádzalo mapovanie potrieb pacientov s IBD, ktoré bolo realizované v spolupráci s IBD centrami na Slovensku. Následne sa na vývoji podieľali IT špecialisti, ktorí konzultovali obsahovú, technickú a grafickú stránku s odborníkmi, pacientskymi organizáciami a štátnymi autoritami na Slovensku a v Českej republike.

Viac info

Nutri App JE NOVÝ JEDNODUCHÝ NÁSTROJ PRE NUTRIČNÝ SKRÍNING VAŠICH PACIENTOV, KTORÝ MÁTE VŽDY PORUKE

Firma: #Abbott

NUTRIČNÝ SKRÍNING JE KĽÚČOVÝ PRE ODHALENIE MOŽNÝCH RIZÍK MALNUTRÍCIE A PREDCHÁDZANIE JEJ ROZVOJA.

U pacientov v riziku horších klinických výsledkov a vyššej mortality dôsledkom infekcie SARS-COV-2, presnejšie starších dospelých a polymorbídnych pacientov, by mala byť kontrolovaná malnutrícia. Kontrola by spočiatku mala zahŕňať MUST* kritériá, u hospitalizovaných pacientov kritériá NRS 2002*.

Viac info

Zdravší život v každej životnej fáze a na celom svete

Firma: #Viatris

VIATRIS™, nový koncept zdravotného poskytovateľa, ktorého záväzkom je sprístupniť lieky, napredovať v udržateľnom operačnom spojením spoločností Mylan a Upjohn a zlúčiť najvyššie vedecké, výrobné a distribučné odbornosti v sektore s preverenými normatívnymi, medicínskymi a komerčnými schopnosťami. Naším poslaním je zabezpečiť vysoko kvalitné lieky, kedykoľvek a kdekoľvek ich pacient potrebuje.

Viac info

Nová generácia automatických dezinfektorov Olympus

Firma: #Ultramed

Dôraznosť dezinfekcie, dokumentácia a čas. Toto sú najhlavnejšie aspekty, pre každé endoskopické pracovisko pri výbere správneho dezinfektora. S novým automatickým dezinfektorom ETD Mini vstupuje spoločnosť Olympus na novú úroveň dezinfekcie endoskopov. Vďaka implementácii procesných chemikálií, novému konceptu adaptéra, systému otvoreného koša a vstavanej tlačiarne vás ETD Mini podporí pri optimalizácii vášho denného dezinfekčného procesu a splní všetky dôležité aspekty, ktoré sa od najmodernejšieho dezinfektora očakávajú.

Viac info

IBD FORUM 2020 virtual

Firma: #Takeda

Dňa 6. novembra 2020 sa uskutočnilo edukačné podujatie IBD FORUM 2020 virtual, ktoré bolo venované dvom vysoko aktuálnym témam: Význam merania terapeutických hladín vedolizumabu v klinickej praxi a použitie Vedolizumabu v 1. línii biologickej liečby IBD.

Viac info

Zaručená bezpečnosť pri endoskopických výkonoch

Firma: #Ultramed

Spoločne so stým výročím spoločnosť Olympus uviedla na trh najinovatívnejší endoskopický systém EVIS X1. Spolu s najnovšou technológiou predĺženej hĺbky ostrosti, špeciálnym ergonomickým dizajnom rukoväti endoskopov a vylepšenia textúr a farieb, uvádza Olympus spoločne so systémom EVIS X1 technológiu červeného dichromatického zobrazenia – RDI.

Viac info

Liečba chronickej obstipácie inak

Firma: #Takeda

Vážená pani doktorka / Vážený pán doktor,

radi by sme vás informovali, že spoločnosť Takeda sa od r. 2020 venuje aj liečbe chronickej obstipácie. V naväznosti na túto diagnózu vás pozývame navštíviť našu stránku s aktuálnym článkom o charakteristike ochorenia, diagnostike a možnosti liečby: https://takeda4health.sk/chronicka-obstipacia. Okrem tejto novinky nájdete na stránke https://takeda4health.sk aj ďalšie informácie a zaujímavosti nielen  z oblasti gastroenterológie.

Viac info

Budúcnosť endoskopie predstavená

Firma: #Ultramed

V súvislosti so stým výročím spoločnosti Olympus, uvádza spoločnosť na trh najnovšiu inováciu endoskopického systému. Systém EVIS X1 podporuje presné vyšetrenia a spoľahlivú diagnózu zavedením nových a jednoducho používateľných technológií, ktoré podporujú spôsoby včasnej detekcie, diagnostiky a liečby gastrointestinálnych ochorení, kolorektálneho karcinómu a bronchiálnych ochorení.

Viac info

Takeda na kongrese ECCO 2020

Firma: #Takeda

Spoločnosť Takeda vás pozýva navštíviť webovú stránku www.takeda4health.sk, kde nájdete zhrňujúci článok zo sympózia spoločnosti Takeda na kongrese ECCO 2020. Článok vás prevedie prezentáciou dvoch popredných odborníkov z oblasti IBD, ktorí sa v nej venovali sekvencii pokročilých terapií v liečbe IBD. Okrem článku nájdete na stránke aj iné zaujímavé informácie nielen z oblasti manažmentu IBD.

Viac info

Poslanie spoločnosti Mylan

Firma: #Viatris

V spoločnosti Mylan prijímame záväzok vytvárať nové štandardy v oblasti zdravotnej starostlivosti. V rámci nášho spoločného celosvetového úsilia zabezpečiť siedmim miliardám ľudí prístup k vysokokvalitným liekom:

  • inovujeme s cieľom vyhovieť nenaplneným potrebám,
  • pracujeme na tom, aby boli spoľahlivosť a vynikajúca úroveň služieb pravidlom,
  • robíme to, čo je správne, a nie to, čo je jednoduché,
  • ovplyvňujeme budúcnosť ako zanietení celosvetoví lídri.
Viac info

Prvý jednorázový sterilný duodenoskop EXALT MODEL D

Spoločnosť Boston Scientific sa nepretržite venuje vývoju inovatívnych riešení, ktoré napomáhajú zlepšiť zdravie a skvalitniť život pacienta.

Viac info

Nová úroveň enteroskopií

Firma: #Ultramed

Spoločnosť Olympus robí všetko pre spokojnosť svojich zákazníkov a zároveň hľadá nové inovatívne možnosti, ktoré by posunuli hranicu výkonov na novú úroveň. Pri príležitosti stého výročia prináša nový míľnik v podobe prvého motorizovaného endoskopu na svete.

Viac info

Výmena starej elektrochirurgickej jednotky

Firma: #Ultramed

Spoločnosť Olympus si váži svojich dlhodobých zákazníkov a pri príležitosti jej stých narodenín prináša ponuku výmeny akejkoľvek starej elektrochirurgickej jednotky za najnovšiu vysokofrekvenčnú Olympus ESG-300.

Viac info

Olympus

Firma: #Ultramed

V tomto roku je 100 rokov čo vznikla spoločnosť OLYMPUS, ktorá nepretržite po celý čas jej pôsobnosti poskytuje nové technoloógie, prispieva k výuke a pomoci medicínskym pracovníkov pri vzdelávaní a každodennej práci.

Viac info

Takeda

Firma: #Takeda

Vážená pani doktorka / Vážený pán doktor,
v mene spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia, SGS a Medmark by sme Vás radi informovali o nových AD testoch a pozvali Vás k absolvovaniu e-learning seminára "IBD fórum: Trendy v liečbe pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou", ktorý nájdete na internetovej stránke www.medseminar.sk.

Viac info

BAUSCH Health

Bausch Health Company patrí medzi 15 najväčších firiem na svete vo farmaceutickom odvetví. Bausch Health sa zameriava na zlepšenie životov ľudí pomocou produktov zameraných na starostlivosť o zdravie. Dodržiava záväzky voči pacientom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, iným zainteresovaným stranám a verejnosti, pretože buduje inovatívnu spoločnosť zameranú na rozvoj globálneho zdravia.

Viac info
Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022