Sponzorované správy partnerov SGS

Nutri App JE NOVÝ JEDNODUCHÝ NÁSTROJ PRE NUTRIČNÝ SKRÍNING VAŠICH PACIENTOV, KTORÝ MÁTE VŽDY PORUKE

Firma: #Abbott

NUTRIČNÝ SKRÍNING JE KĽÚČOVÝ PRE ODHALENIE MOŽNÝCH RIZÍK MALNUTRÍCIE A PREDCHÁDZANIE JEJ ROZVOJA.

U pacientov v riziku horších klinických výsledkov a vyššej mortality dôsledkom infekcie SARS-COV-2, presnejšie starších dospelých a polymorbídnych pacientov, by mala byť kontrolovaná malnutrícia. Kontrola by spočiatku mala zahŕňať MUST* kritériá, u hospitalizovaných pacientov kritériá NRS 2002*.

Viac info
Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

48. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI
18.05.2021 - 21.05.2021
WEBINAR IBS
19.05.2021 - 19.05.2021
UEG Week Virtual 2021
03.10.2021 - 06.10.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021