Filter

Vyčistiť formulár

Zaujímavé linky:

ESGE webinar series
séria webinárov Európskej spoločnosti pre gastrointestinálnu endoskopiu
UEG online courses
kreditované výučbové kurzy UEG

O obsah eLearningu sa stará:
Sekcia mladých gastroenterológov.

Elearning

Gastrointestinálna motilita

Kľúčové slová: #video
Dátum: 14 Feb 2021

Novinky v liečbe IBD

Kľúčové slová: #video
Dátum: 12 Feb 2021

Endoskopia - pokročilé zobrazovacie techniky

Kľúčové slová: #video
Dátum: 12 Feb 2021

Starostlivosť o IBD pacientov v čase pandémie COVID-19. Aká liečba? Aké opatrenia? Ako dlho?

Kľúčové slová: #video
Dátum: 12 Feb 2021

Surveillance po chirurgickej resekcii kolorektálneho karcinómu

ESGE a ESDO odporúčania pre endoskopickú surveillance po chirurgickej resekcii kolorektálneho karcinómu.

Dátum: 12 Feb 2021

Sledovanie po endoskopickej resekcii

ESGE odporúčania pre surveillance po polypektómii a endoskopickej mukozálnej resekcii.

Dátum: 12 Feb 2021

Polypektómia a endoskopická mukozálna resekcia

ESGE odporúčania k polypektómii a endoskopickej mukozálnej resekcii

Dátum: 12 Feb 2021

Polypózy

Endoskopický manažment polypóz, ESGE odporúčania

Dátum: 12 Feb 2021

Endoskopia pri antikoagulačnej a antiagregačnej liečbe

ESGE odporúčania pre endoskopické vyšetrenia/výkony u pacientov na antiagregačnej alebo antikoagulačnej liečbe

Dátum: 12 Feb 2021

Sideropenická anémia

Feroprivná anémia z pohľadu gastroenterológa, AGA odporúčania.

Dátum: 12 Feb 2021

Extrakcia cudzích telies z horného GITu

ESGE odporúčania pre manažment pacientov s impaktovaným cudzím telesom v hornom GIT

Dátum: 12 Feb 2021

Celiakia

Americké a európske odporúčania pre diagnostiku a manažment celiakie

Kľúčové slová: #CELIAKIA, #ODPORÚČANIA
Dátum: 12 Feb 2021

Krvácanie z dolného GITu

Odporúčania Americkej gastroenterologickej spoločnosti pre manažment krvácania z dolného GIT.

Dátum: 12 Feb 2021

Prekancerózy žalúdka

Odporúčania pre manažment prekanceróz žalúdka.

Dátum: 12 Feb 2021

Barrettov pažerák

Americké a európske odporúčania pre diagnostiku a manažment Barrettovho pažeráka.

Dátum: 12 Feb 2021

Dilatácia pažeráka

Britské odporúčania ohľadne dilatácie pažeráka (Gut, 2018)

Dátum: 12 Feb 2021

Detekcia kolorektálnych neoplázii

Využitie moderných zobrazovacích technologii na detekciu a diferenciaciu črevných neoplázii (Endoscopy 2014)

Dátum: 12 Feb 2021

Príprava čreva na kolonoskopiu

ESGE update odporúčaní pre prípravu na kolonoskopiu (Endoscopy 2019)

Dátum: 12 Feb 2021

Chronická pankreatitída

Americké (2020) a európske (2018) odporúčania ohľadom chronickej pankreatitídy

Dátum: 12 Feb 2021

Akútna pankreatitída

Americké odporúčania ohľadom manažmentu akútnej pankreatitídy (2018)

Dátum: 12 Feb 2021

Cholelitiáza – prevencia, diagnostika a liečba

Odporúčania EASL ohľadom cholelitiázy (Journal of Hepatology, 2016)

Dátum: 12 Feb 2021

Varikózne krvácanie z horného GITu

Britské odporúčania ohľadom varikózneho krvácania pri cirhóze (Gut, 2015)

Dátum: 12 Feb 2021

Nevarikózne krvácanie z horného GITu

ESGE odporúčania ohľadom nevarikózneho krvácania z hornej časti GITu (Endoscopy, 2018)

Kľúčové slová: #KRVÁCANIE #HORNÝ #GIT #ODPORÚČANIA
Dátum: 12 Feb 2021

Mikroskopická kolitída – európske odporúčania

Európske odporúčania UEG a EMCG o mikroskopickej kolitíde (UEG journal, 2020)

Dátum: 12 Feb 2021

Fekálna mikrobiálna transplantácia

Európske odporúčania pre fekálnu mikrobiálnu transplantáciu v klinickej praxi (Gut, 2017)

Dátum: 12 Feb 2021

Peptická vredová choroba

Medzinárodné odporúčania o diagnostike a liečbe peptických vredov (Lancet 2017)

Dátum: 12 Feb 2021

H. pylori – Maastricht V/Florence Consensus

Posledné medzinárodné odporúčania o diagnostike a liečbe infekcie Helicobacter pylori (Gut, 2016)

Dátum: 12 Feb 2021

H. pylori – slovenské odporúčania pre rok 2019

V. Slovenské odporúčania pre diagnostiku a liečbu Helicobacter pylori v roku 2019

Dátum: 12 Feb 2021

H. pylori – diagnostika a liečba

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii diagnostiky a liečby infekcie Helicobacter pylori (2009)

Dátum: 12 Feb 2021

Chicagska klasifikácia porúch pažerákovej motility

Klasifikácia porúch motility pažeráka podľa Medzinárodnej pracovnej skupiny pre pažerákovú manometriu s vysokým rozlíšením (International HRM Working Group, Neurogastroenterology & Motility, 2015)

Kľúčové slová: #ACHALÁZIA #MOTILITA #MANOMETRIA
Dátum: 12 Feb 2021

Selekcia pacientov na antirefluxnú operáciu

Medzinárodný konsenzus pre predoperačné zhodnocovanie a selekciu pacientov na antirefluxnú operáciu (Gut, 2019)

Dátum: 21 Nov 2020

Diagnostika GERD

Ako správne diagnostikovať GERD a kedy pacienta referovať na pH metriu - Lyon consensus (Gut, 2018)

Kľúčové slová: #REFLUX #PAŽERÁK #GERD
Dátum: 12 Feb 2021

Endoskopický manažment porúch motility pažeráka

ESGE odporúčania pre endoskopický manažment porúch motility tráviaceho traktu (Endoscopy, 2020)

Dátum: 12 Feb 2021

Eozinofilná ezofagitída

Ako pristupovať k pacientovi s eozinofilnou ezofagitídou (Gastroenterology, 2018)

Kľúčové slová: #PAŽERÁK #MOTILITA #ODPORÚČANIA
Dátum: 12 Feb 2021