Gastrofórum 2021

Záznam z podujatia je určený len pre zdravotníckych pracovníkov
v zmysle §27 zákona č. 578/2004 Z.z.
Pre pokračovanie, prosím potvrďte, že patríte k tejto skupine zdravotníckych pracovníkov.

POTVRDZUJEM

Streda - 7.4.2021

Primárna biliárna cholangoitída

Multidisciplinárny prístup k fokálnym léziám pečene

Choroby pečene

Nádory pečene a žlčových ciest

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Ferring

Odborná prednáška podporená spoločnosťou AbbVie

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Abbott Nutrition

Štvrtok - 8.4.2021

STATE OF THE ART PREDNÁŠKA: Pankreatobiliárna endoskopia včera, dnes a zajtra

EUS v diagnostike a terapii chorôb pankreasu a žlčových ciest

Aktuálne trendy v ERCP

Nádory pankreasu

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Takeda

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Ewopharma

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Herbacos Recordati

Piatok - 9.4.2021

STATE OF THE ART PREDNÁŠKA: Diagnostika biliární stenózy

PEDIATRICKÝ BLOK GASTROFÓRUM 2021

BENÍGNE OCHORENIA PANKREASU

AKTUALITY V GASTROENTEROLÓGII 2021

Odborné sympózium podporené spoločnosťou Alfasigma

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Swix Biopharma

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Stada Pharma Slovakia

Odborná prednáška podporená spoločnosťou Slovak Crohn Club