Novinky

i
info

Pozvánka pre členov SGS

Vážení členovia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti,
Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Valného zhromaždenia členov SGS, ktoré sa bude konať v rámci konferencie Gastrofórum 2020.

Termín konania: 22.01.2020 ( Streda ) o 18.50 hod.
Miesto konania: Konferenčná sála Hotel Patria Štrbské Pleso

Dátum: 13 Jan 2020
Viac info
i
info

Pancreas 2000

Pancreas 2000
S potešením vám oznamujeme, že prípravy na 10. kurz pankreasu 2000, ktorý sa začne v auguste tohto roku, už prebiehajú. Ako väčšina z vás vie, Pancreas 2000 je oficiálna postgraduálna činnosť Európskeho klubu pankreasu. Program pripravuje mladých gastroenterológov, onkológov gastrointestinálneho traktu, chirurgov, rádiológov, detských lekárov s gastrointestinálnym traktom a ďalších na špecializáciu pankreatologia. Viac informácií o programe nájdete na webovej stránke Pancreas 2000
Dátum: 08 Jan 2019
Viac info
i
info

Navždy nás opustil MUDr. Branislav Valach

Slovenská gastroenterologická spoločnosť oznamuje , že dňa 27.12.2019 nás navždy opustil MUDr. Branislav Valach. Bol dlhoročným členom Výboru SGS ako aj krajským odborníkom. V osobe MUDr. Branislava Valacha strácame významného člena SGS, propagátora terapeutickej endoskopie a jedného z excelentných vykonávateĺov endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografie.

Zaslúžil sa aj o dodržiavanie a zabezpečenie starostlivosti o pacientov s IBD v zmysle realizácie biologickej liečby. Jeho jednou z najväčších devíz bol ľudský prístup a férové jednanie.

Posledná rozlúčka s MUDr. Branislavom Valachom sa bude konať dňa 2.1. 2020 (štvrtok) o 13.00 hod v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici Banská Bystrica

Česť jeho pamiatke.

Dátum: 28 Dec 2019
Jan
22
2020

XXV. Gastrofórum

XXV. Gastrofórum

Dátum konania: 22.–24.1.2020
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso
Program podujatia »

Nov
26
2020

Nový kongres Slovenské dni digestívnych ochorení 2020 (SLODDO)

Nový kongres Slovenské dni digestívnych ochorení 2020 (SLODDO)

Slovenská gastroenterologická spoločnosť, Slovenská hepatologická spoločnosť a Slovenská chirurgická spoločnosť sa dohodli na organizácii historicky prvého spoločného kongresu s medzinárodnou účasťou. Bude sa konať 26-28.11.2020 v konferenčnom komplexe X-Bionic Sphere v Šamoríne pri Bratislave.

Trojdňový program bude venovaný ochoreniam tráviaceho traktu a bude tvorený State of the art prednáškami slovenských a medzinárodných expertov, tematickým blokmi o digestívnych ochoreniach, interdisciplinárnymi diskusnými fórami, blokmi originálnych prác, tematickými blokmi s panelovou diskusiou, posterovou sekciou a odbornými sympóziami. Zaznačte si do kalendára prvý ročník podujatia, pri ktorého zrode nesmiete chýbať.

May
20
2020

48. Májové hepatologické dni 2020

48. Májové hepatologické dni 2020

Hlavné slovenské podujatie venované ochoreniam pečene sa v roku 2020 bude konať už 48. krát v termíne: 20.5.2020 - 22.5.2020

Hlavné témy:

 • Alkohol v 21. storočí na Slovensku
 • Eliminácia chronických vírusových hepatitíd na Slovensku.
i
info

Aktualizácia protokolu pre biologickú liečbu IBD (nešpecifických črevných zápalových ochorení)

Na stretnutí Pracovnej skupiny pre IBD SGS sa dňa 7.11.2019 prijal návrh novelizácie Protokolu pre biologickú liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Nový protokol zavádza zjednodušenie vyjadrenia k indikáciám a kontraindikáciám. Tie sú medzičasom veľmi rôznorodé a nie je možné ich paušálne a v plnom znení uviesť do jedného protokolu pre všetky biologické lieky. Nový protokol takisto obsahuje menšie upresnenia pre používané indexy pre pediatrických pacientov. Po minuloročnej novelizácii tak majú gastroenterológovia k dispozícii jednoduchý dokument, ku ktorému stačí prikladať kópie bežnej zdravotnej dokumentácie. Dochádza tak k výraznému zjednodušeniu procesu administrácie biologickej liečby pre pacientov s IBD.

VšZP akceptovala nový ešte jednoduchší protokol v plnom znení. Protokol je uverejnený na stránke https://www.vszp.sk/poskytovatelia/tlaciva/

Dátum: 05 Dec 2019
Protokol na stiahnutie
Mar
13
2020

XXI. Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie

XXI. Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie

Dátum konania: 13.03.2020
Miesto konania: Národný Onkologický Ústav, Klenová 1, Bratislava 83310
Hlavná téma: Neoplázie žalúdka

i
info

36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES V PRAHE

Nedávno sa konal v Prahe 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES. Pri tejto príležitosti bolo vydané číslo Kongresových novín, ktoré okrem iného obsahuje:

Rozhovor s prezidentem Slovenské gastroenterologické společnosti (SGS)
MUDr. Martin Huorka, CSc.

Rozhovor s vedeckým sekretárom Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS)
Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Rozhovor s předsedou Endoskopické sekce SGS
Prim. MUDr. Jozef Záň, PhD.

Sekce mladých gastroenterologů SGS
MUDr. Martin Ďuríček, PhD.

Dátum: 28 Nov 2019
Viac info
Apr
23
2020

ESGE

ESGE

Dublin, Ireland 23.-25.4.2020


Oznam o predĺžení termínu prihlasovania abstraktov pre členov spoločnosti ESGE a SGS členov do 3. Decembra 2019 do 24:00 hod.
https://www.abstractserver.com/esge2020/LB/

Jun
04
2020

Summer School

Summer School

Dátum konania: 4-7.6.2020
Miesto konania: Prague, Czech Republic

Jun
04
2020

42. Slovenské a české endoskopické dni

42. Slovenské a české endoskopické dni

Dátum konania: 4-5.6.2020
Miesto konania: Trenčín

i
info

NAJLEPŠIA PUBLIKÁCIA 2019

SGS vyhlasuje pre členov SGS súťaž o najlepšiu odbornú publikáciu v oblasti gastroenterológie v roku 2019. Tohtoročne rozhodol výbor SGS o udelení ceny 3 NAJLEPŠÍM PRÁCAM . Podmienkou je prihlásenie práce zverejnenej in extenso v odbornom časopise v SR alebo v zahraničí prvým autorom. Prácu zasielajte na email sekretariatu SGS v PDF formáte najneskôr do 01.01.2020.

Dátum: 07 Oct 2019
i
info

ESGE Days 2019 Praha – zhodnotenie a poďakovanie

ESGE Days 2019 Praha – zhodnotenie a poďakovanie

4.-6. apríla 2019 sa v Prahe konal druhý ročník ESGE Days 2019, na ktorom sme participovali ako spoluorganizátorská krajina spolu s Českou republikou a s European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Po predchádzajúcom ročníku, ktorý sa konal v Budapešti a kde sa zúčastnilo viac ako 1750 účastníkov, to bola veľká výzva. Záverečné zhrnutie však prekonalo všetky očakávania, ako sa vyjadril prezident ESGE prof. Thiery Ponchon. Celkovo sa kongresu zúčastnilo 2667 účastníkov z viac ako 24 krajín sveta.

Dátum: 01 Oct 2019
Viac info
i
info

Výzva na podávanie prihlášok na kandidatúru do dozornej rady Endoskopickej sekcie SGS

V súvislosti s voľbami vo Výboru Endoskopickej sekcie SGS týmto vyzývame členov endoskopickej sekcie SGS, ktorý majú záujem kandidovať do Dozornej rady Endoskopickej sekcie, aby zaslali kandidatúru písomne na adresu sídla SGS alebo elektronicky na email: sekretariat@sgssls.sk v termíne do 10.10.2019.

Kandidatúra musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou.

Zároveň pripomíname možnosť zaslať prihlášku na kandidatúru do Výboru Endoskopickej sekcie SGS do 30.9.2019

Dátum: 27 Sep 2019
i
info

Aktualizované Slovenské V. odporúčania pre diagnostiku a liečbu Hp v roku 2019

Choroby žalúdka patria medzi časté ochorenia a gastroskopia je jedno z najčastejších diagnostických vyšetrení v gastroenterologii. Ochoreniam žalúdka sa v tomto roku venovalo aj naše najprestížnejšie doškoľovacie podujatie Gastrofórum 2019, kde boli otázky diagnostiky a liečby H. pylori jednou z nosných tém.

Od ostatného Maastrichtu V. v roku 2015 už uplynul určitý čas a liečba bakteriálnej infekcie H. pylori v Európe a aj na Slovensku prešla zmenami, ktoré ovplyvnili hlavne liečbu, menej diagnostiku Hp.

Od roku 2015 sa na viacerých domácich pracoviskách rozbehli vyšetrenia zamerané na rezistenciu a citlivosť H. pylori. S určitou úľavou sme prijali tento vývoj a vďaka nemu prinášame aktualizované výsledky vyšetrení H. pylori z jednotlivých časti Slovenska. Pribudli nám aj nové a staronové lieky na liečbu infekcie H. pylori a tým sa zmenili aj niektoré odporúčané liečebné schémy.

i
info

Výzva na podávanie prihlášok na kandidatúru do volieb do Výboru Endoskopickej sekcie SGS

Slovenská gastroenterologická spoločnosť vyhlasuje voľby do Výboru Endoskopickej sekcie SGS pre funkčné obdobie rokov 2019-2023. Voľby prebehnú v súlade so stanovami korešpondenčným spôsobom na jeseň tohto roku.

SGS týmto pozýva členov Endoskopickej sekcie SGS, ktorí majú záujem kandidovať do Výboru Endoskopickej sekcie, aby podali prihlášku na kandidatúru písomne alebo elektronicky emailom. Kandidáta môže navrhnúť ktorýkoľvek člen SGS a kandidát sa môže prihlásiť aj sám. Návrh musí obsahovať jednoznačný súhlas kandidáta s kandidatúrou.

Ku kandidatúre je možné, ale nie nutné priložiť krátky Motivačný list kandidáta v rozsahu maximálne jednej stránky A4. V motivačnom liste môže kandidát uviesť dôvody a ciele kandidatúry do Výboru ES SGS. Motivačný list bude zverejnený na podstránke SGS venovanej voľbám do Výboru Endoskopickej sekcie dostupnej iba členom SGS.

Kandidatúru je možné zaslať elektronicky na emailovú adresu sekretariat@sgssls.sk alebo poštou na adresu SGS.

Slovenská Gastroenterologická Spoločnosť, o.z.
Bajkalská 18/A
821 08 Bratislava

Termín zaslania kandidatúry je do 30.9.2019.

Dátum: 10 Jul 2019
Jan
30
2020

Prague Endoscopy Days

Prague Endoscopy Days

Dátum konania: 30-31.1.2020
Miesto konania: CORINTHIA HOTEL PRAGUE, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

i
info

Pokrvní príbuzní pacientov s rakovinou hrubého čreva by mali ísť priamo na kolonoskopiu

Prvým krokom k systematickej prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka je populačný skríning okultného krvácania v rámci nedávno schváleného Národného onkologického programu. Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) ako spolutvorca programu Národného skríningu však upozorňuje, že rizikové skupiny, najmä pokrvní príbuzní pacientov s kolorektálnym onkologickým ochorením, by nemali čakať na výsledok testu zo stolice, ale mali by absolvovať priamo preventívnu kolonoskopiu (endoskopické vyšetrenie), ktorá dokáže zabrániť vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka odhalením už predrakovinových štádií..

Dátum: 18 Mar 2019
Viac info
i
info

Populačný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku začne 1.1.2019

Kolorektálny karcinóm (KRCa )je v industrializovaných krajinách veľkou výzvou. Výzvou preto, že spolu s karcinómom pľúc, prostaty a prsníka patria k najčastejším smrteľným onkologickým ochoreniam. Slovensko patrí navyše k 5 krajinám s najvyšším výskytom kolorektálneho karcinómu na svete. Na rozdiel od spomínaných ochorení by KRCa nemusel byť smrteľný. Stačilo by ak by populácia nad 50 rokov chodila na pravidelné preventívne vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú potenciál zistiť KRCa v štádiu keď sa dá ešte bezpečne odstrániť a zachrániť si tak plnohodnotný život.
i
info

Výsledky volieb do výboru SGS a kontrolnej komisie SGS na funkčné obdobie 2018 - 2022

MUDr. Martin Huorka, CSc. - prezident SGS

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. - vedecký sekretár

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.- I. viceprezident

MUDr. Eduard Veselíny, PhD. - II. viceprezident

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.- hospodár

Členovia výboru SGS
 • MUDr. Eduard Veselíny, Phd.
 • doc. MUDr. Zuzana Zelinková, Phd.
 • MUDr. Iveta Čierna, PhD.
 • prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
 • MUDr. Jozef Záň, PhD.
 • MUDr. Boris Pekárek, PhD
 • MUDr. Branislav Kunčák
 • MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
 • prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
 • doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
 • MUDr. Martin Huorka, CSc.
 • MUDr. Mária Zakuciová
 • doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MHA

Členovia kontrolnej komisie SGS
 • MUDr. Janka Božíková
 • MUDr. Barbora Kadlečková
 • MUDr. Michal Honko

Dátum: 14 Jun 2018
Viac info
i
info

Informačný list o prebiehajúcej štúdii efektívnosti endoskopickej liečby refraktérnych gastroparéz

Vážení členovia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti,

dovoľujeme si Vás osloviť a ponúknuť Vašim pacientom s ťažkou formou gastroparézy, aby participovali v klinickom výskume. Informačný list a podrobnosti o prebiehajúcej štúdii nájdete na tejto linke.

V prípade záujmu neváhajte a kontaktujte nás (rastislav.hustak@fntt.sk, endoskopia@fntt.sk).


Doc. MUDr. Ján Martínek PhD.
MUDr. Rastislav Husťak

Dátum: 24 Jun 2018
Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Najbližšie podujatia

Pancreas 2000
19.01.2020 - 19.01.2020
Pozvánka pre členov SGS
19.01.2020 - 19.01.2020
XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020
48. Májové hepatologické dni 2020
20.05.2020 - 23.05.2020
Summer School
04.06.2020 - 07.06.2020